Ansatte – Institutt for språk og kultur

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for språk og kultur

Abutalebi, Jubin

Professor II lingvistikk
Institutt for språk og kultur

Gaski, Harald

Professor II i samisk kultur og litteratur
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Urfolksmetodologi og samisk forskning

Samisk estetikk og verdensanskuelse med basis i samisk terminologi

Nils-Aslak Valkeapääs multikunst


Grimstad, Knut Andreas

Professor II Russisk kultur/litteratur
Institutt for språk og kultur

Scheller, Elisabeth

Forsker
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Flerspråkighet, språkskifte och språkbevarande, språkrevitalisering, språkplanering, språkpolitik, sociolingvistisk urfolks- och minoritetsspråksforskning med särskilt intresse för samiska, speciellt kildinsamiska och andra samiska språk som talas i nordvästra Ryssland; lexikografi och ordböcker för språksamhällen med mycket begränsad tillgång till hjälpmedel för språkinlärningen; språkdokumentation, språkkontakt och språkhistoria; använd språkvetenskap och aktionsforskning, t.ex.: praktisk språkrevitalisering, utveckling av analoga och digitala läromedel, utarbetning av undervisningsmetoder för urfolks- och minoritetsspråk, skriftspråksnormering.


Wulff, Stefanie

Professor II lingvistikk
Institutt for språk og kultur

Lyskawa, Paulina

Postdoktor
Institutt for språk og kultur

Aamold, Svein

Professor kunstvitenskap
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Billedkunst, kunsthistorie, kunstteori og estetikk i tiden etter ca. 1750. Urfolkskunst, spesielt samisk. Urfolksmetodologi. Kunst og samfunn/historie, kunst og økologi, kunst og landskap, kunst i nordområdene, skulptur og arkitektur.


Lindemann, Beate

Professor tysk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Andre- og Tredjespråkslæring
Andre- og Tredjespråksdidaktikk
Modalitet
Tysklærerutdanning og -etterutdanning
CLILiG (tyskspråklig fagundervisning)
Tidlig start med 2. fremmedspråk


Leonenko, Anastasia

Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Breiviklia
+4777623107

Pilsbacher, Anna Katharina

Stipendiat
Institutt for språk og kultur

1-10 av 182 | Neste 10 Siste 2