Ansatte – Institutt for språk og kultur

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for språk og kultur

Gaski, Harald

Professor II i samisk kultur og litteratur
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Urfolksmetodologi og samisk forskning

Samisk estetikk og verdensanskuelse med basis i samisk terminologi

Nils-Aslak Valkeapääs multikunst


Grimstad, Knut Andreas

Professor II Russisk kultur/litteratur
Institutt for språk og kultur

Scheller, Elisabeth

Forsker
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Flerspråkighet, språkskifte och språkbevarande, språkrevitalisering, språkplanering, språkpolitik, sociolingvistisk urfolks- och minoritetsspråksforskning med särskilt intresse för samiska, speciellt kildinsamiska och andra samiska språk som talas i nordvästra Ryssland; lexikografi och ordböcker för språksamhällen med mycket begränsad tillgång till hjälpmedel för språkinlärningen; språkdokumentation, språkkontakt och språkhistoria; använd språkvete...


Leonenko, Anastasia

Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap
Institutt for språk og kultur
anastasia.leonenko@uit.no
Breiviklia
+4777623107

Pilsbacher, Anna Katharina

Stipendiat
Institutt for språk og kultur

Nesby, Linda

Nestleder Institutt for språk og kultur/førsteamanuensis nordisk litteratur
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

 

  • Litteratur og medisin
  • Humanistisk helse- og sykdomsforskning
  • Patografier
  • Sykdomsnarrativer
  • Narrativ medisin
  • Skandinavisk samtidslitteratur
  • Hamsuns forfatterskap
  • Celebritetsstudier 
  • Dekadanse
  • Digital litteratur

Johnsen, Astrid Mellem

Studiekonsulent for samisk og russisk
Institutt for språk og kultur

Kucerova, Hana


Institutt for språk og kultur

Dalen, Lars Ingolf


Institutt for språk og kultur

1-10 av 193 | Neste 10 Siste 3