Ansatte – Institutt for språk og kultur

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for språk og kultur

Aamold, Svein

Professor kunstvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aboutalebi, Jubin

Professor II lingvistikk
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Alhaug, Gulbrand

Professor emeritus nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Anderssen, Merete Brendeford

Studieprogramleder engelsk språk og teoretisk lingvistikk (M-EAC og T-LIN), professor engelsk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Antonsen, Lene

Professor i samisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aslaksen, Lisa Monica

Universitetslektor samisk litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Auklend, Morten

Studieprogramleder nordisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Baal, Berit Anne Johansdatter Bals

Studieprogramleder samisk (årsstudium og BA nordsamisk morsmål, MA samisk, lektorutdanning, årsstudium nordsamisk fra begynnernivå), førstelektor i samisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Barlindhaug, Gaute

Førstelektor i Medie- og Dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bayram, Fatih

Forsker lingvistikk
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 135 | Neste 10 Siste 5