Lørdagsuniversitetet: "Om samisk i norskfaget og et garnnøste"

I samarbeid med Nordnorsk litteraturfest, ønskes alle velkommen til åpent foredrag med førsteamanuensis Åse Mette Johansen og professor Hilde Sollid fra UiT.

I det norske skolesystemet er norskfaget det største faget og det faget som alle elever har gjennom hele skolegangen. Fra å være et sentralt redskap i den norske nasjonsbygginga og dermed også i fornorskingspolitikken fra 1850-tallet, er faget i dag en viktig møteplass for elever med ulik språklig og kulturell bakgrunn. Siden 1980-tallet er det i økende grad blitt et fag der alle elever skal lære om samisk språk og kultur som en del av det språklige og kulturelle mangfoldet i det norske samfunnet. Dette oppdraget er blitt ytterligere aktualisert og forsterka i gjeldende læreplanverk, Kunnskapsløftet 2020.
 
Med utgangspunkt i boka Samisk i norskfaget – fra plan til praksis (2023), som kom ut på Fagbokforlaget tidligere i år, skal forfatterne utdype hvorfor norskfaget er viktig i prosessen med å dekolonisere den norske skolen, og ved hjelp av et garnnøste reflektere over hvordan denne prosessen kan foregå. Åse Mette Johansen er førsteamanuensis og Hilde Sollid er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet. De forsker begge på tema som flerspråklighet i opplæringa og i samfunnet, med særlig vekt på språkmangfoldet i nord.
 
Arrangementet er et samarbeid Lørdagsuniversitetet, UiT Norges arktiske universitet og Nordnorsk litteraturfest.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Gratis kaffe og enkel servering.
 
Velkommen!
Når: 16.09.23 kl 14.00–15.30
Hvor: Panorama, UiT i Harstad
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Campusadministrasjonen
E-post: arrangement.harstad@uit.no
Legg i kalender