Bilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Bilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) mariann.s.karlsen@uit.no +4777645873 Her finner du meg

Mariann Schjølberg Karlsen


Senior kommunikasjonsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Intern og ekstern kommunikasjon, nettpublisering på rkbunord.uit.no, facebook.no/rkbu, kunnskapombarn, annen forskningsformidling, grafisk utforming av digitalt og trykket informasjonsmateriell, mediekontakt, planlegging av arrangementer, ferdigstilling av rapporter, enkel filmproduksjon, prosjektledelse, annonsering etc. 

 • Assosiert medlem i faggruppe for formidling på Helsefak.
 • Medlem i RKBU Nords instituttstyre.
 • Redaksjonsmedlem Involvert.no
 • Redaksjonsmedlem i kunnskapombarn.no

 

 


 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Hva skjer etter at ungdom har medvirket?
  24. mars 2023 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Å medvirke når barnevernet undersøker: Et videointervju med professor Svein Arild Vis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvering av familier fra første kontakt i BUP: Erfaringer fra innføring av CAPA (The Choice and Partnership Approach). En undervisningsvideo med psykologspesialist Yngvild Arnesen fra INVOLVERT-seminaret 2022
  2023 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen, Ketil Lenert Hansen, Petter Viksveen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  RKBU Nord bidrar med å tilpasse Ung.no til minoritetsungdom
  28. september 2023 DATA
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen, Therese Halvorsen :
  Vant priser for postere under årets Barn- og ungekongress
  23. mai 2022 DATA / FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Involvertseminaret 2022: et seminar om barn og unges medvirkning
  09. november 2022 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud :
  involvert.no - versjon 1.0 og veien videre
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud, Monica Martinussen :
  INVOLVERT.NO - en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge
  2022
 • Anita Salamonsen, Sylvia Haukanes, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Flere ressurser for å involvere brukere
  20. desember 2022 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Medvirkning i psykiske helsetjenester og etiske problemstillinger: Et videointervju med Rolf Ahlzen, psykiater og dosent i medisinsk humaniora, Karlstad universitet, Sverige
  2022
 • Anita Salamonsen, Jartrud Sofie Frafjord, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barnets stemme i familievernet. Temafilm: Hva er viktig for deg? Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykologspesialist Tromsø Familievernkontor og leder for Det nasjonale spisskompetansemiljøet for samtaler med barn
  2022
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo :
  Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere
  07. januar 2021 DATA
 • Marte Haugdal, Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo, Wenche Torrissen :
  Gjør teater tilgjengelig for flere
  26. januar 2021 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Presentasjon av demoversjon av nettstedet involvert.no
  2021 PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Ristin R. Kemi, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Bruk av familiekart: Et videointervju med Ristin R. Kemi, seniorrådgiver i Bufetat, Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Camilla Lauritzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Overgang fra ideal til praksisfelt: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Tove Andersson, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Charlotte Reedtz m.fl.:
  Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Jartrud Sofie Frafjord, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barnas stemme i familievernet: Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykolog/mekler i familievernet og leder av det nasjonale Spisskompetansemiljøet for samtaler med barn
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Tove Andersson, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Medvirkning i barnevernet: Et videointervju med Tove Andersson, seniorrådgiver ved RKBU Nord og Tjenestestøtteprogrammet for kompetanseheving i kommunalt barnevern
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Kamilla Sørensen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Ungdommers medvirkning i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Gjertrud Jonassen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  "Barn i mekling"-modellen (BIM): Et videointervju med Gjertrud Jonassen - mekler, familieterapeut og spesialpedagog ved Grenland familievernkontor
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Kamilla Sørensen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Ungdomsrådets 7 prinsipper for overgang fra barn til voksen i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Mariann Sundstrøm, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Rett til medvirkning i spesialisthelsetjenesten: Et videointervju med Mariann Sundstrøm, koordinator for Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Torild Elisabeth Borud, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Årshjulet - en modell for brukermedvirkning: Et videointervju med Torild E. Borud, sosionom og familieterapeut ved Indre Finnmark familievernkontor
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Camilla Lauritzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Brukermedvirkning i utdanning: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barns medvirkning i barnevernssaker: Et videointervju med Svein Arild Vis, førsteamanuensis ved Regioalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Charlotte Reedtz, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvere brukere i forskning: Et videointervju med Charlotte Reedtz, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge: Et videointervju med Yngvild Arnesen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Ny ressurs om brukermedvirkning
  21. oktober 2021 PROSJEKT / FULLTEKST / DATA
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen :
  Her er forskernes nye anbefalinger til barnevernet
  22. oktober 2020 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn
  21. oktober 2020 FULLTEKST
 • Hanne lise berg Lorentsen, Oddny Igland, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.
  2015
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Henriette Kyrrestad Strøm :
  Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut
  26. august 2015
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Astrid Strandbu :
  Vil ha mer musikk inn i arbeidet
  09. oktober 2015
 • Mariann Schjølberg Karlsen :
  Barna er viktige på mekling
  20. august 2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Undervisning

  Bidrar på Helsefaks PhD-formidlingskurs.


  CV

  Kommunikasjons-/informasjonsrådgiver ved RBUP Nord/ RKBU Nord, høst 2007 -
  Journalist i Framtid i Nord- vår 2004-høst 2007
  Høgskolen i Volda, Bachelor i Media, IKT og Design- 2001-2004
  Universitetet i Tromsø, Ex.phil, ex.fac. vår 2001
  Høgskolen i Tromsø, fag innen økonomi og administrasjon- 1998-2000