#
#
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) mariann.s.karlsen@uit.no +4777645873 Tromsø MH L 10.104

Mariann Schjølberg Karlsen


Kommunikasjonsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Intern og ekstern kommunikasjon, nettpublisering på rkbunord.uit.no, facebook.no/rkbu, tilbeste.no, annen forskningsformidling, grafisk utforming av digitalt og trykket informasjonsmateriell, mediekontakt, planlegging av arrangementer, ferdigstilling av rapporter, enkel filmproduksjon, prosjektledelse, annonsering etc. 

 • Assosiert medlem i faggruppe for formidling på Helsefak.
 • Medlem i RKBU Nords instituttstyre.
 • Redaksjonsmedlem på tilbeste.no. 

 

 


 • Salamonsen, Anita; Arnesen, Yngvild; Andersson, Tove; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Reedtz, Charlotte; Sundstrøm, Mariann; Sørensen, Kamilla; Kemi, Ristin R.; Frafjord, Jartrud Sofie; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Reedtz, Charlotte; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Involvere brukere i forskning: Et videointervju med Charlotte Reedtz, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Lauritzen, Camilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Overgang fra ideal til praksisfelt: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Kemi, Ristin R.; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Bruk av familiekart: Et videointervju med Ristin R. Kemi, seniorrådgiver i Bufetat, Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Lauritzen, Camilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Brukermedvirkning i utdanning: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Vis, Svein Arild; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Barns medvirkning i barnevernssaker: Et videointervju med Svein Arild Vis, førsteamanuensis ved Regioalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Arnesen, Yngvild; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge: Et videointervju med Yngvild Arnesen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Frafjord, Jartrud Sofie; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Barnas stemme i familievernet: Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykolog/mekler i familievernet og leder av det nasjonale Spisskompetansemiljøet for samtaler med barn. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Borud, Torild Elisabeth; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Årshjulet - en modell for brukermedvirkning: Et videointervju med Torild E. Borud, sosionom og familieterapeut ved Indre Finnmark familievernkontor. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Andersson, Tove; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Medvirkning i barnevernet: Et videointervju med Tove Andersson, seniorrådgiver ved RKBU Nord og Tjenestestøtteprogrammet for kompetanseheving i kommunalt barnevern. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Jonassen, Gjertrud; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. "Barn i mekling"-modellen (BIM): Et videointervju med Gjertrud Jonassen - mekler, familieterapeut og spesialpedagog ved Grenland familievernkontor. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Sørensen, Kamilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Ungdommers medvirkning i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Sørensen, Kamilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Ungdomsrådets 7 prinsipper for overgang fra barn til voksen i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Sundstrøm, Mariann; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Rett til medvirkning i spesialisthelsetjenesten: Et videointervju med Mariann Sundstrøm, koordinator for Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Martinussen, Monica; Karlsen, Mariann Schjølberg. Ny ressurs om brukermedvirkning. (data) (fulltekst) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Presentasjon av demoversjon av nettstedet involvert.no. INVOLVERT-seminaret 2021 (prosjekt) 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Haugdal, Marte; Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan; Torrissen, Wenche. Gjør teater tilgjengelig for flere. (fulltekst) 2021.
 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan. Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere. (data) 2021.
 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla. Her er forskernes nye anbefalinger til barnevernet. (fulltekst) 2020.
 • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki; Karlsen, Mariann Schjølberg. Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn. (fulltekst) 2020.
 • Karlsen, Mariann Schjølberg. Barna er viktige på mekling. 2015.
 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strandbu, Astrid. Vil ha mer musikk inn i arbeidet. 2015.
 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strøm, Henriette Kyrrestad. Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut. 2015.
 • Lorentsen, Hanne lise berg; Igland, Oddny; Karlsen, Mariann Schjølberg. Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.. 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Undervisning

  Bidrar på Helsefaks PhD-formidlingskurs.


  CV

  Kommunikasjons-/informasjonsrådgiver ved RBUP Nord/ RKBU Nord, høst 2007 -
  Journalist i Framtid i Nord- vår 2004-høst 2007
  Høgskolen i Volda, Bachelor i Media, IKT og Design- 2001-2004
  Universitetet i Tromsø, Ex.phil, ex.fac. vår 2001
  Høgskolen i Tromsø, fag innen økonomi og administrasjon- 1998-2000 


  MH L 10.104