Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere

Forskere ved UiT skal bidra til at teater blir en god opplevelse for barn og unge med behov for tilrettelegging.

Forsker på Relæxt teater
Forskergruppen f.v. Prosjektleder, professor Anita Salamonsen, professor Wenche Torrissen, instituttleder Per Håkan Brøndbo. Foto: Frank Hansen/ UiT
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.01.21 09:31 Oppdatert: 10.05.21 15:01
Helse og velferd Kunst og kultur

Hålogaland teater (HT) gjør teater mer tilgjengelig for mennesker med behov for tilrettelegging gjennom tilbudet Relæxt teater, et konsept som skal tilby teaterforestillinger i en mer forutsigbar, avslappet og tilpasset form enn vanlig teater.

Sommeren 2020 startet HT samarbeidet med Det helsevitenskapelige fakultet/ RKBU Nord ved UiT. Prosjektleder for forskningen, professor Anita Salamonsen og instituttleder Per Håkan Brøndbo (RKBU Nord) har fått med seg professor i drama og teater, Wenche Torrissen (Høgskulen i Volda og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg) i det tverrfaglige samarbeidet. De skal kartlegge og formidle erfaringene som HT ansatte, barn og unge med behov for tilrettelegging og deres omsorgspersoner har med denne typen forestillinger. Den første Relæxt-forestillingen gikk av stabelen ved HT allerede i september 2020, der publikum fikk med seg familieforestillingen om Pitbull Terje og kampen mot barnevernet.

Konsept fra England

Relaxed Performance har vært utviklet og tilbudt ved flere teatre i Storbritannia siden tidlig på 1990-tallet. Professor Wenche Torrissen har studert teatervitenskap i England og forteller at konseptet går ut på å skape en helhetlig teateropplevelse som er tilpasset til de menneskene som trenger en lettere og ledigere atmosfære når de skal på teater.

&ndash Vanligvis er disse forestillingene tilpasset mennesker som har lærevansker, autisme og andre sensoriske utfordringer, men målet er å sikre kulturelle rettigheter for alle. Dette gjøres gjennom tradisjonell, fysisk tilrettelegging, men fremfor alt gjennom tilpasning av lyd og lys, tilrettelagt informasjon i forkant og under forestillingene og legge vekt på å skape et tillatende og inkluderende miljø rundt forestillingene. Målet er å gjøre teateropplevelsen tilgjengelig, forutsigbar og god, også for personer som har behov for tilrettelegging, sier Torrissen.

HTs satsning på Relæxt teater kan dermed bli et bidrag til at teater som statlig tilbud til barn og unge kan nå ut til et bredere sammensatt publikum enn i dag.

Forskning og utvikling

I startfasen har forskerne fokus på å intervjue HT-ansatte og publikum om deres erfaringer med å planlegge, gjennomføre og være publikum på de første tilrettelagte forestillingene på teateret. Også ansatte i Habiliteringsenheten for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, brukerorganisasjoner og andre nøkkelinformanter intervjues i studien. Forskerne formidler fortløpende forskningsbaserte forslag til utvikling og endringer i kommende forestillinger, tilbake til HT.

– Vi har så langt gjort 32 intervju om ulike deltakeres forventninger og erfaringer før og etter første Relæxt-forestilling, og om foreslåtte endringer til de neste familieforestillingene i 2021, sier prosjektleder og professor Anita Salamonsen.

Konkrete tilbakemeldinger

Salamonsen opplyser at forskerteamet så langt har fått mange gode, konkrete forslag til endringer og gode tilbakemeldinger på tilbudet.

– Familiene som var til stede på den første Relæxt-forestillingen hadde veldig forskjellige erfaringer fra kulturlivet fra før. Noen hadde opplevd få barrierer, mens andre hadde opplevd mange og nesten uoverstigelige barrierer. Noen hadde hatt svært dårlige opplevelser tidligere og opplevde da at de ikke passet inn på teateret. Nå følte de seg sett og velkomne. Disse foreløpige resultatene viser viktigheten av HTs satsning på Relæxt teater, og viktigheten av samarbeidet mellom HT og oss forskere, sier Salamonsen.

Ny og spennende arena

Samarbeidsavtalen mellom HT og RKBU Nord, UiT er foreløpig på tre år. Forskerne i prosjektet ser frem til det videre samarbeidet med HT. Instituttleder ved RKBU Nord, Per-Håkan Brøndbo ser på prosjektet som en anledning til å bidra med tjenestestøtte, innovasjon og forskning.

– RKBU Nord skal støtte kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, drive kompetansebygging, forskning og kunnskapsformidling. Målet er å styrke kompetanse- og kunnskapsutvikling i arbeidet med barn, unge og deres omsorgspersoner. Vi skal bidra til effektivt folkehelsearbeid, til kunnskapsbasert og brukerorientert praksis og til at tjenestene oppnår bedre resultater blant sine målgrupper. Teatermiljøet er for oss en ny, kreativ og spennende arena for tjenestestøtte, innovasjon og forskning. Relæxt teater er et prosjekt som har potensiale til å bli en ny "gullstandard" for fysisk og psykisk tilrettelegging av gode kulturopplevelser for alle og det er fantastisk å samarbeide med en nordnorsk kulturinstitusjon som ønsker en kunnskapsbasert utvikling av egen virksomhet, sier Brøndbo.

Stort ansvar

Prosjektutviklingssjef Ulrikke Benestad Fuller-Gee ved Hålogaland teater fra lanseringen av vårprogrammet. Foto: Jan Fredrik Frantzen / Hålogaland Teater
Prosjektutviklingssjef ved HT, Ulrikke Benestad Fuller-Gee mener at de som teater har et ansvar for å tilrettelegge teatret for flere publikumsgrupper og at forskningen er med på å utvikle dette konseptet.

– Vi har et stort etisk ansvar med dette prosjektet, som forskerne er flinke til å hjelpe oss å ivareta. Målgruppen i dette prosjektet er svært variert, alt fra vante teatergjengere til publikummere som aldri har vært hos oss til dem som kanskje også har hatt kjipe opplevelser i møte med en kulturarena. Det hviler et stort ansvar på oss for å ivareta dette publikummet og gi dem et godt, gjennomarbeidet og langvarig tilbud. Samtidig er det også helt nytt for oss, sier Benestad Fuller-Gee.

Samarbeidsteater

HT har vært på studietur i England og har nå tre samarbeidsteater i Unicorn Theater, National Theatre og Battersea Theater. De samarbeider også med selskapet Graeae Theatre Company.

– I England har de holdt på med dette i 15 år, de har gjort en del erfaringer og kommet en del lengre enn oss. Der begynte dette som teater for publikummere med autisme og oppdaget at behovet for løsere rammer og forutsigbarhet var stort for flere grupper. Nå fungerer «relaxed performance» som en inngangsport til kunst og kulturtilbud for mange og det er i større grad opp til publikum selv å avgjøre om det passer for dem, sier Benestad Fulle-Gee.

Voksende prosjekt

Bakgrunnen for at HT ønsker forskning på området er for å sikre kvalitet i prosjektet. Benestad Fuller-Gee er glad for å ha forskningsteamet med på satsingen.

– Vi er veldig glad for at de ønsket å være med på prosjektet, selv om de stiller mange vanskelige spørsmål, ler Benestad Fuller-Gee.

– Men forskningen har vært en svært viktig faktor for at prosjektet skal være en suksess. Nå er vi ferdig med piloten, men heldigvis har vi et treårig samarbeid med UiT og RKBU Nord. Det er vi glad for. Prosjektet utvikler seg og vokser til nye stadier og med flere interessenter. Det at vi har et kontinuerlig påfyll av kunnskapsbasert informasjon er kjempeviktig for oss, sier Benestad Fuller-Gee.

Les mer:

Hålogland teaters nettside

Nyhet på HTs sider

Forskningsprosjektets side

Nyheter om samarbeidet (+saker)

Tromsø først i Norden med lansering av nytt, inkluderende kulturkonsept (iTromsø)

Kultur-Tromsø sammen om storsatsing: – Vi er først i Norden med dette (Nordlys)


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler