Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn

Prosjektgruppa i forskningsprosjektet UngKven – NuoriKvääni, skal nå i gang med å intervjue kvener om hva de mener er ønskelig og mulig forskning om og med barn og unge med kvensk bakgrunn.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 21.10.20 09:00 Oppdatert: 21.10.20 13:25

UngKven – NuoriKvääni har hatt oppstartsmøte. Ett av målene til prosjektet er å sørge for at barn og unge med kvensk bakgrunn blir inkludert i aktuelle forsknings- og tjenestestøtteprosjekter.
-Jeg synes det er utrolig viktig å finne ut av dette. Det er for lite forskning på kvener, og spesielt kvensk ungdom som jo er framtiden. Jeg har akkurat startet som leder og er derfor med for å få bedre innsikt. Det er fint å kunne medvirke og bra å få komme med innspill til prosjektet, sier leder i Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen.

Leder i Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen (t.v), leder i Kvääninuoret  – Kvenungdommen, Nora M. Ollila, forsker Soile P. Hämäläinen og professor Anita Salamonsen ved RKBU Nord har hatt oppstartsmøte i Ungkven – Nuorikvääni prosjektet. Foto: Mariann S. Karlsen, UiT
Samarbeid
Prosjektleder professor Anita Salamonsen er fornøyd med at planleggingen av prosjektet er i gang og ekstra glad for å ha med seg både Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto og Kvääninuoret – Kvenungdommen. -Dette kan vi ikke gjøre uten samarbeid. Nå skal vi rekruttere deltakere til prosjektet for å finne ut hva det er viktig at vi forsker på framover. Det er viktig at vi følger opp kvenene som nasjonal minoritet og vi er veldig glade for at kvenorganisasjonene tar seg tid til å bidra i arbeidet, ellers hadde dette vært vanskelig å få til. Vi er veldig spente på veien videre, sier Salamonsen.

Forsker Soile P. Hämäläinen skal ha hovedansvaret for intervjuene i pilotprosjektet.
-Det er viktig å finne ut hva som er ønskelig og mulig forskning sett fra kvensk perspektiv, sier Hämääinen.

Nora Marie Ollila, leder i Kvääninuoret – Kvenungdommen. Ollila mener det kan være flere områder som kan være aktuelle å forske på.
-Jeg er glad for at settes søkelys på helse og psykisk helse hos kvener og for at dette prosjektet er i gang, sier Ollila.

Kvalitetssikre offentlige tjenester
Det overordnede målet med UngKven – Nuorikvääni er å samle ny kunnskap om unge kveners egendefinerte behov for forskningsbasert kunnskap som medlemmer av en nasjonal minoritet. Denne kunnskapen skal brukes til å utvikle forskning og tjenestestøtte for å kvalitetssikre offentlige tjenester som ivaretar behov og rettigheter knyttet til det å være ung med kvensk bakgrunn. Dette kan for eksempel være språkopplæring og psykiske helsetjenester lokalt og regionalt.

Les også: Starter forskning på unge kvener.

Studere kvensk? Kvensk årsstudium

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 21.10.20 09:00 Oppdatert: 21.10.20 13:25
Vi anbefaler