Vant priser for postere under årets Barn- og ungekongress

RKBU Nord vant pris for to postere under Barn- og ungekongressen i Bergen i april.

Prisvinnere; Halvorsen og Salamonsen
Therese Halvorsen og Anita Salamonsen med pris for beste forsknings- og utviklingsposter Foto: Susanne Fomsgaard How
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 23.05.22 14:24 Oppdatert: 02.06.22 15:27
Helse og velferd Om UiT

Annethvert år arrangerer RKBU/ R-BUP i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Bufdir, NBUP, NUBU og Helse Bergen, Barn- og unge kongress. Hovedformålet med Barn- og ungekongressen er å skape oppmerksomhet rundt vårt arbeid med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern.

Medvirkning og tverrfaglighet

I tillegg til tre dager med foredrag om aktuelle tema og fokus på tverrfaglighet i tjenestene og barnas rett til medvirkning var det også lagt opp til posterpresentasjoner. Posterpresentasjonene i år var digitale og bestod av poster og videopresentasjon. Posterne ble vurdert etter kriteriene; Faglig/vitenskapelig innhold og kvalitet, faglig relevans og formidlingskvalitet.

Forskningsprosjekt

PIRM- prosjektet som ble presentert ved stipendiat Therese Halvorsen vant pris for beste forskningsposter.

– Det var gøy å vinne pris! At forskning på barn og familier med flyktningbakgrunn får oppmerksomhet er utrolig viktig. I min doktorgrad fokuserer jeg på barneperspektivet og barnas unike opplevelser med migrasjon og bosetting i Norge. Både barn og foreldres erfaringer er et viktig bidrag når vi skal vurdere om foreldreveiledning er nyttig for familiene. Derfor vil jeg takke alle som har sagt ja til å være med i prosjektet og delt deres opplevelser med oss. Jeg hadde ikke vunnet prisen uten dem og alle mine dyktige kollegaer i PIRM prosjektet. Også en særlig takk til de kommunene som er med i prosjektet, sier Halvorsen.

Forfatterne bak posterne fra Barn- og unge kongressen 2022: Fra venstre Monica Martinussen, Ida Grepperud, Therese Halvorsen, Anita Salamonsen, Frank Hansen og Mariann S. Karlsen. Foto: Susanne Fomsgaard How, RKBU Nord, UiT.

I juryens begrunnelse heter det at «Posteren skåret høyt på alle kriterier. Det var godt begrunnet at barna var informanter i prosjektet. Prosjektet har høy faglig relevans. Posteren var god organisert og presentasjon av hva som var gjort var tydelig. Å få frem barn og unges stemme var et sentralt tema i årets kongress.»

Utviklingsprosjekt

Den andre prisen gikk til Involvert-prosjektet ved professor Anita Salamonsen som fikk pris for beste utviklingsposter. I juryens begrunnelse het det at «posteren skåret også høyt på alle kriterier; faglig innhold, kvalitet og relevans (nettressursen Involvert er et viktig bidrag til tjenestene, som ofte strever med hvordan de skal få til medvirkningsprosessene). Posteren var oversiktlig og informativ - hadde god formidlingskvalitet. Og igjen: Medvirkning var et helt sentralt tema i årets kongress.»

– Nettstedet involvert.no ble lansert så sent som 21. oktober 2021. Prisen vi fikk forteller oss at vi er på riktig vei, og inspirerer oss i den videre utviklingen av involvert.no, sier prosjektleder og redaktør for involvert.no, professor Anita Salamonsen.

– Prisen bidrar til å gjøre ressursene involvert.no tilbyr for å identifisere og løse utfordringer knyttet til praktisering av barn og unges medvirkning bedre kjent blant våre målgrupper: fagfolk i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester, brukere av disse tjenestene, og forskere. Involvert.no utvikles i tett samarbeid med representanter for disse målgruppene. Vi har blant annet en referansegruppe på 31 personer som gir oss viktige bidrag i utviklingsarbeidet, sammen med det tverrfaglige teamet fra RKBU Nord. Alle disse har del i prisen involvert.no nå er tildelt, understreker Anita Salamonsen.

Prisene ble delt ut på kongressens siste dag. Instituttleder Monica Martinussen og rådgiver Frank Hanssen mottok prisene på vegne av forfatterne.

Se posterne her: 
Involvert
PIRM


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler