Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Tilbake til enheten

Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Reedtz, Charlotte

Professor i psykologi, forskning, medlem i forskergruppen for helsefremmende og forebyggende tiltak, prosjektleder. Redaktør i Tidsskriftet Ungsinn.
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Thørnblad, Renee

Professor, Leder for Forskergruppe for barne- og familievern (forskningstermin vår 2020)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Patras, Joshua

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Magnussen, Kjærsti Stavnes

Studieadm.
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Studieveiledning

Dalmo, Kurt Henrik

Rådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet
MH-bygget L.09.370
+4777660306

Trætteberg, Marit

Seniorrådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Lorentsen, Hanne Berg

FUT-team studieadministrasjon
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Karlsen, Mariann Schjølberg

Kommunikasjonsrådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet
MH L 10.104
+4777645873

Kyrrestad, Henriette

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

Skoglund, Jeanette

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 71 | Neste 10 Siste 1