Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Tilbake til enheten

Ansatte – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Vis, Svein Arild

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

Barnevern, Barns deltakelse, Barns helse og utvikling , Samtale og intervju metodikk , Funksjonshemming, Atferdsvansker, Barnevernets undersøkelser


Johnsen, Anne-Kari

Universitetslektor
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Grepperud, Ida

Rådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

IKT og læring, barnehagepedagogikk, allmennpedagogikk, De utrolige årene


Vole, Eirik Sødal

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Makarova, Anastasia

Seniorrådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

Kognitiv språkvitenskap, slaviske språk, russisk som fremmedspråk, psykolingvistikk, språktilegnelse


Jakobsen, Karine

Rådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Patras, Joshua

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

Evaluering av tiltak, Implementering av evidensbasiert tiltak, Forebygging vitenskap, Folkehelse, Kvantitativ forskningsmetoder og statistikk

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER:
Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities - Hovedforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet
ECHO Studien - Medforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet


Alexandersen, Kim

Rådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Eng, Helene

Universtetslektor
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Virksomme tiltak for forebygging og behandling

Evaluering av tiltak

Overføring av kunnskap mellom forskning og praksis.

Kunnskapsbasert praksis.

Beslutningsprosesser for forebyggende innsatser


1-10 av 60 | Neste 10 Siste 10