for saksbehandlere og ledere

Eksamen

Arbeidsstøtte for alle som jobber med eksamen (før, under og etter ), oppmelding, fravær, klage, vitnemål, planlegging og etterarbeid av eksamen, fusk og plagiat, protokoll og sensur og karakterutskrift.