Partnerinstitusjon:
VIA University College

Danmark

VIA University College

Danmark

Om VIA University College

VIA University College (VIAUC) ble grunnlagt i 2008 og er den største av Danmarks sju profesjonshøgskoler med 18 000 studenter, 2 150 ansatte og mer enn 40 utdannelser. VIUAC utdanner ingeniører, designere, lærere, pedagoger og sykepleiere. VIUAC har åtte campuser i sju byer i Region Midtjylland, med hovedsete i Aarhus.

Antall utvekslingsplasser

- Ergoterapi - bachelor - 2 ERASMUS plasser for studenter

- Sykepleie - bachelor - 2 ERASMUS plasser for studenter

- Fysioterapi - bachelor - 2 ERASMUS plasser for studenter

 

- Institutt for barnevern og sosialt arbeid: 5 plasser for studenter og 3 for faglig ansatte (lærer).

- Idrettshøgskolen: 5 studentplasser og 3 for faglig ansatte (lærer).

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 9 studieprogrammer