Kunstig intelligens, sivilingeniør - master

Varighet: 5 År

Kunstig intelligens, sivilingeniør - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Dette studiet gir deg kunnskap som gjør at du kan være med på å forme framtidens teknologi. Metoder og verktøy fra kunstig intelligens inngår i dag i de fleste områder av kunnskapsproduksjon, utvikling, og annen verdiskapning i dagens samfunn.

Spørsmål om studiet

Sunniva Solheim Alvestad

Studierådgiver


Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Studierådgiver


UiT Sivilingeniør i kunstig intelligens

Dette studiet passer for deg med interesse for problemløsning og programmering. Studiet passer for deg som lar deg fascinere av framskrittene innenfor dataanalyse og kunstig intelligens. Metoder innen matematikk og statistikk er sentrale for å forstå hva som ligger bak teknologien.

På dette studiet får du kunnskap om hvordan kunstig intelligens kan brukes i samfunnsnyttig teknologi. Dette kan være i samarbeid med andre fagfelt som for eksempel medisin og helse, energi og klima, transport og mobilitet, finans og økonomi, og havbasert industri.

Studiet har tre anbefalte spesialiseringer. I studieplanen kan man se hvilke valgfag som tilhører de ulike spesialiseringene.

  • Distribuerte kunstig intelligens-systemer
  • Maskinlæring
  • Beregningsorientert jordobservasjon

Studiet gir et bredt og solid fundament i informatikk, matematikk og statistikk. Du får kunnskap om fagenes bruk for modellering, analyse og bygging av systemer for utvikling av teknologi og industrianvendelser. Du vil lære om programmering, algoritmer og datastrukturer for bruk i kunstig intelligens og maskinlæring. Denne kunnskapen lærer du å anvende på nye områder innenfor kunstig intelligens.

På studiet får du jobbe med utvikling av matematiske og statistiske metoder som kan hente ut informasjon og trekke beslutninger basert på analyse av ulike typer data. Du vil kunne utforme og bygge kunstig intelligens-systemer for målrettede oppgaver, som fungerer uavhengig eller sammen med andre systemer. Studiet tar også opp de ulike etiske problemstillingene knyttet til kunstig intelligens, som for eksempel personvern og transparens.

I studiet legges det vekt på at teori og ingeniørfaglige ferdigheter også skal læres gjennom praktisk oppgaveløsning. Matematisk og statistisk dataanalyse blir i stor grad undervist gjennom å skrive programvare som løser problemene.

Du lærer å utvikle nye algoritmer og systemer til samfunnets beste, og du vil ha pålitelig kunnskap om kunstig intelligens. Du vil kunne utvikle automatiserte og datadrevne løsninger for kompliserte problemer i forskjellige fagfelt og bransjer.

Du blir godt rustet for framtidas teknologiske utfordringer med kunnskap om kunstig intelligens. Studiet gir deg et solid kunnskapsfundament og stor valgfrihet i karriere og arbeidsmarked. Du har mulighet til å jobbe med utvikling og forskning. Du kan for eksempel jobbe med utvikling og effektivisering innenfor industri og produksjon. Du kan jobbe med å utvikle verktøy og modeller for miljø- og klimaovervåkning eller for finanssektoren. Man kan finne aktuelle stillinger innenfor alle næringer og bransjer som benytter seg av teknologiske verktøy og systemer

Tidligere studenter med spesialisering innen kunstig intelligens og maskinlæring jobber blant annet i: Helse Nord, Sparebanken Nord-Norge, DIPS og Arvato Financial Solutions.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING).

Studiet er adgangsregulert. Antall studieplasser i 2021: 20

Poenggrenser høst 2020
Studietilbudet er nytt fra høsten 2021

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

  • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
  • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og datalab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger i fagstoffet. Studentene arbeider med praktiske oppgaver på datalab der de løser ukeoppgaver og obligatoriske prosjektoppgaver. De tilegner seg relevante ferdigheter gjennom numerisk løsning av oppgaver i fysikk, informatikk og maskinlæring, og ved å designe, bygge og vedlikeholde datasystemer, enten individuelt eller i team med andre studenter.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet. 

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.  

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis. Dette kan gi deg nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.  

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til Ph.d.-studium i realfag, under forutsetning av at du kan dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning og minimum ha et snitt på C eller bedre.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

Studiested Land
Free University Amsterdam Nederland
Technical University of Munich Tyskland
Prof.-Andrei-Prasolov
Andrei Prasolov
Professor
Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen
Førsteamanuensis II / Maskinlæring
Anne Håkansson
Professor
Pedersen, Edvard
Førstelektor
Ole Kristian Fossum
Universitetslektor
Førsteaman.-Sigrunn-Sørbye
Sørbye, Sigrunn Holbek
Førsteamanuensis

Andre studier du kanskje vil like

...
Matematiske realfag - bachelor

Liker du sammensatte problem og vil lære mer om matematikk, fysikk og kjemi? Nysgjerrig på hvordan v...

...
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master

Lurer du på hvordan matte og fysikk brukes i utvikling av ny teknologi? Lær mer om realfag i helse, ...

...
Informatikk, sivilingeniør - master

Sivilingeniør i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet, helseteknologi og ...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du