Skriv ut Lukk vindu


 

Kunstig intelligens, sivilingeniør - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i teknologi/sivilingeniør
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + SIVING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 803

Beskrivelse av studiet

Dette studiet passer for deg med interesse for problemløsning og programmering. Studiet passer for deg som lar deg fascinere av framskrittene innenfor dataanalyse og kunstig intelligens. Metoder innen matematikk og statistikk er sentrale for å forstå hva som ligger bak teknologien.

På dette studiet får du kunnskap om hvordan kunstig intelligens kan brukes i samfunnsnyttig teknologi. Dette kan være i samarbeid med andre fagfelt som for eksempel medisin og helse, energi og klima, transport og mobilitet, finans og økonomi, og havbasert industri.

Studiet har tre anbefalte spesialiseringer. I studieplanen kan man se hvilke valgfag som tilhører de ulike spesialiseringene.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
Spesialisering
Spesialisering
6. sem
Spesialisering
Spesialisering
7. sem
Spesialisering
Spesialisering
8. sem
Spesialisering
9. sem
Spesialisering
Spesialisering
KIT-3000 Project thesis in Artificial Intelligence
10. sem
KIT-3010 Master's thesis in Artificial Intelligence

Hva lærer du?

Studiet gir et bredt og solid fundament i informatikk, matematikk og statistikk. Du får kunnskap om fagenes bruk for modellering, analyse og bygging av systemer for utvikling av teknologi og industrianvendelser. Du vil lære om programmering, algoritmer og datastrukturer for bruk i kunstig intelligens og maskinlæring. Denne kunnskapen lærer du å anvende på nye områder innenfor kunstig intelligens.

På studiet får du jobbe med utvikling av matematiske og statistiske metoder som kan hente ut informasjon og trekke beslutninger basert på analyse av ulike typer data. Du vil kunne utforme og bygge kunstig intelligens-systemer for målrettede oppgaver, som fungerer uavhengig eller sammen med andre systemer. Studiet tar også opp de ulike etiske problemstillingene knyttet til kunstig intelligens, som for eksempel personvern og transparens.

I studiet legges det vekt på at teori og ingeniørfaglige ferdigheter også skal læres gjennom praktisk oppgaveløsning. Matematisk og statistisk dataanalyse blir i stor grad undervist gjennom å skrive programvare som løser problemene.

Du lærer å utvikle nye algoritmer og systemer til samfunnets beste, og du vil ha pålitelig kunnskap om kunstig intelligens. Du vil kunne utvikle automatiserte og datadrevne løsninger for kompliserte problemer i forskjellige fagfelt og bransjer.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og datalab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger i fagstoffet. Studentene arbeider med praktiske oppgaver på datalab der de løser ukeoppgaver og obligatoriske prosjektoppgaver. De tilegner seg relevante ferdigheter gjennom numerisk løsning av oppgaver i fysikk, informatikk og maskinlæring, og ved å designe, bygge og vedlikeholde datasystemer, enten individuelt eller i team med andre studenter.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet. 

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.  


Praksis

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis. Dette kan gi deg nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.  


Utveksling

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.


Jobbmuligheter

Du blir godt rustet for framtidas teknologiske utfordringer med kunnskap om kunstig intelligens. Studiet gir deg et solid kunnskapsfundament og stor valgfrihet i karriere og arbeidsmarked. Du har mulighet til å jobbe med utvikling og forskning. Du kan for eksempel jobbe med utvikling og effektivisering innenfor industri og produksjon. Du kan jobbe med å utvikle verktøy og modeller for miljø- og klimaovervåkning eller for finanssektoren. Man kan finne aktuelle stillinger innenfor alle næringer og bransjer som benytter seg av teknologiske verktøy og systemer

Tidligere studenter med spesialisering innen kunstig intelligens og maskinlæring jobber blant annet i: Helse Nord, Sparebanken Nord-Norge, DIPS og Arvato Financial Solutions.

Videre studier

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til Ph.d.-studium i realfag, under forutsetning av at du kan dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning og minimum ha et snitt på C eller bedre.