Kvensk ved UiT

I 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk med vern etter nivå II i Europeisk Charter for regions- eller minoritetsspråk. Fra 2006 har UiT gitt studietilbud i kvensk språk og kultur. I de første årene kunne man ta enkeltemner. Årsstudium startet opp som fulltidsstudium i 2013, med opptak annethvert år. Fra høsten 2018 kan du ta bachelorgrad i kvensk. Opptak er annethvert år. 


Kvensk og finsk master 

Mastergradsprogramment består av 120 studiepoeng, hvorav 60 stp. tas som emner. Du velger enten 40 stp. språk og 20 stp. litteratur eller 40 stp. litteratur og 20 stp. språk, og skal i tillegg skrive en mastergradsoppgave på 60 stp. Du kan velge enten litterær eller språklig tema for masteroppgaven. 

Neste søknadsfrist: 20. april 2024.

Studieprogramleder for kvensk og finsk er Anitta Viinikka-Kallinen.


Grunnkurs i kvensk

Dette er ressurs for deg som ønsker å lære deg kvensk. Kurset er utviklet ved UiT- Norges arktiske universitet på Institutt for språk og kultur i samarbeid med Result. Grunnkurset inneholder 14 tekster, billedserier til tekstene, og forskjellige oppgaver som er knyttet til tekstene.  Kursmateriell er utviklet spesielt for studenter i kvensk ved UiT, men det kan også brukes av andre, enten på et kvenskkurs eller i selvstudier. Lykke til!


Vadsø kvenske språksenter

Porsanger kvenske språksenter

Kvænangen språksenter

Storfjord språksenter

Om samarbeidet mellom UiT og språksentrene: Informasjon kommer


Kvensk og finsk bachleor


Neste søknadsfrist er 15. april 2025

BA-programmet beatår av ei studieretning i kvensk og ei studieretning i finsk. Gjennom BA-studiet opparbeider du deg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper i kvensk eller finsk språk. Du skaffer deg også kompetanse i kvensk minoritetskultur og finsk kultur og litteratur. Ved å studere kvensk eller finsk lærer du et språk som skiller seg mye fra de fleste europeiske språk. I studiet lærer du å bruke kvensk eller finsk både muntlig og skriftlig. Gjennom studiet lærer du også om nasjonale minoriteters stilling og minoritetskulturenes levevilkår i Norge. 

Kvensk årsstudium

Neste søknadsfrist er 15. april 2025

Årsstudiet består av de samme emnene som de to første semestrene på BA-programmet, studieretning i kvensk. Du kan altså starte på årsstudium og at det med deg videre til BA-programmet i kvensk og finsk, eller som valgfag (60 studiepoeng) innenfor et annet fag. Ved å ta en årsenhet får du grunnleggende innsikt i kvensk språk og kultur. 

 

 

 

 

På 1800-tallet var innvandringen til Vadsø fra Finnland og Tornedalen i Sverige stor. På slutten av 1800-tallet var flertallet i byen av kvensk eller finsk opprinnelse. 


Søknadsfrist enkeltemner:
Enkeltemner i høstsemesteret:
 Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 20. juli til 11. august. 
Enkeltemner i vårsemesteret: Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 1. november til 1. desember. 
Du søker opptak til enkeltemner i UiTs søknadsweb. 

HØSTSEMESTERET 2023

Emner på BA-programmet og årsstudiet: emner som kan tas som enkeltemner.

KVE-1000 Grunnkurs i kvensk (Tromsø), 20 studiepoeng

KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur (Tromsø), 10 studiepoeng


Masteremner

KVE-3090 Spesialemne i kvensk språkvitenskap, 10 studiepoeng
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterstudium i kvensk og finsk, og kan ikke tas som enkeltemne.

KVE-3190 Spesialemne i kvensk litteratur, 10 studiepoeng
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i kvensk og finsk litteratur, og kan ikke tas som enkeltemne.

 

 

VÅRSEMESTERET 2024

Emner på BA-programmet og årsstudiet som også kan tas som enkeltemner. Søknadsfrist 1. desember (lenke hvordan søke )

Våremnene blir publisert 1. september. 

Masteremner

KVE-3900 MA-oppgave i kvensk språk eller litteratur 


Tilskudd informasjon fra Statsforvalteren

Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Årsstudium i kvensk og bachelor i kvensk og finsk (med ei studieretning i kvensk og ei i finsk) startet høsten 2023. Neste utlysning er våren 2025. Søknadsfrist samordna opptak er normalt 15. april.

Ta kontakt med studieprogramleder Anitta Viinikka-Kallinen for mer info.

Prosjektstøtte til kvensk grunnkurs

Barnehage- og skoleeiere som har ansatte som tar 10 studiepoeng grunnkurs i kvensk ved de kvenske språksenterne, kan søke om prosjektstøtte. Søkebeløpet skal gå til å dekke vikarutgifter knyttet til deltakelsen.  

Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 03.01.2024