vår 2024
KVE-1006 Praktisk kvensk 1 - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk del av kvensk årsstudium og bachelorgraden i kvensk og finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskoden er 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Forkunnskaper tilsvarende KVE-0100/KVE-1000 Grunnkurs i kvensk eller FIN-1000 Grunnkurs i finsk.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVE-1001 Praktisk kvensk med grammatikk 1 10 stp

Innhold

Emnet bygger på grunnkurs i kvensk (eller tilsvarende ferdigheter på begynnernivå) og videreutvikler studentens kommunikativ kompetanse og ordforråd.

Anbefalte forkunnskaper

FIN-1000 Grunnkurs i finsk, KVE-0100 Grunnkurs i kvensk, KVE-1000 Grunnkurs i kvensk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • Kunnskap over hvordan uttrykke seg i hverdagslige situasjoner på kvensk. Bl.a. følgende temaer er inkludert: klednad, slektskap, menneskekroppen og menneskelige egenskaper, ferdsel, topografi, dyrehold og fiske og andre næringer.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • føre enkle samtaler på kvensk over ovennevnte temaer samt produsere og forstå enkle kvenske tekster.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: kvensk (med norsk som hjelpespråk)

Eksamensspråk: kvensk


Undervisning

Samlingene fordeles over fire samlinger, der det vil være vekt på praktiske øvelser. Det vil også være øving på sentrale kvenske setningstyper.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 23.04.2024 09:00 (Utlevering)
30.04.2024 14:00 (Innlevering)
2/3 1 Uker A–E, stryk F
Muntlig eksamen 14.05.2024–15.05.2024 1/3 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppmøteplikt på undervisning (75%) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Fem obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig. Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Møteplikt i 75% prosent av undervisninga i samlingene.


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-1006
  • Tidligere år og semester for dette emnet