Utfyllende informasjon om Profesjonsstudiet medisin

Oversikt over emner, delemner, utveksling, retningslinjer og studieadministrasjon for alle studieår på profesjonsstudiet medisin.

Ta gjerne kontakt dersom du savner informasjon på siden.

 

For alle studieår:

Taushetserklæring for studenter i praksis
Informasjon om skikkethet i høyere utdanning
Ansvarlig for siden: Julie Utler Gjengedal
Sist oppdatert: 14.11.2019 11:05