Bilde av Tiller, Heidi
Bilde av Tiller, Heidi
Institutt for klinisk medisin heidi.tiller@uit.no +47 97078098

Heidi Tiller


Overlege fødselshjelp og kvinnesykdommer og professor


 • Tina Coucheron, Malgorzata Uhrynowska, Katarzyna Guz, Agnieszka Orzińska, Marzena Debska, Agnieszka Gierszon m.fl.:
  What's with the boys? Lower birth weight in boys from HPA-1a alloimmunized pregnancies – New insights from a large prospective screening study in Poland
  Journal of Reproductive Immunology 2023 ARKIV / DOI
 • Jens Kjeldsen-Kragh, Gregor Bein, Heidi Tiller :
  Pregnant Women at Low Risk of Having a Child with Fetal and Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia Do Not Require Treatment with Intravenous Immunoglobulin
  Journal of Clinical Medicine 2023 ARKIV / DOI
 • Anna Kajdy, Dorota Sys, Artur Pokropek, Steven W. Shaw, Tung-Yao Chang, Pavel Calda m.fl.:
  Risk factors for anxiety and depression among pregnant women during COVID-19 pandemic—Results of a web-based multinational cross-sectional study
  International Journal of Gynecology & Obstetrics 2022 DOI
 • Siw Leiknes Ernstsen, Maria Therese Ahlen, Tiril Johansen, Eirin Listau Bertelsen, Jens Kjeldsen-Kragh, Heidi Tiller :
  Antenatal intravenous immunoglobulins in pregnancies at risk of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: comparison of neonatal outcome in treated and nontreated pregnancies
  American Journal of Obstetrics and Gynecology 2022 ARKIV / DOI
 • Heidi Tiller, Ida Solheim, Vasilis Sitras, Ragnhild Glad, Bodil Helenius Hvingel, Kari How m.fl.:
  Bruk av tidlig ultralyd hos gravide i Nord-Norge
  Gynekologen 2022
 • Thijs W de Vos, Dian Winkelhorst, Valgerdur Árnadóttir, Johanna G van der Bom, Carme Canals Surís, Camila Caram-Deelder m.fl.:
  Postnatal treatment for children with fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: a multicentre, retrospective, cohort study
  The Lancet Haematology 2022 DOI
 • Nora Hersoug Nedberg, Gitta Erika Turowski, Katarzyna Guz, Ewa Przytuła, Małgorzata Uhrynowska, Borghild Roald m.fl.:
  Platelet alloimmunization is associated with low grade chronic histiocytic intervillositis - A new link to a rare placental lesion?
  Placenta 2021 ARKIV / DOI
 • Jesper Dahl, Bjørn Skogen, Mette Kjær, Anne Husebekk, Jens Kjeldsen-Kragh, Heidi Tiller :
  A combined effect of anti-HPA-1a and anti-HLA Class I in pregnancy?
  Transfusion 2020 ARKIV / DOI
 • Heidi Tiller, Maria Therese Ahlen, Cigdem Ahaein Akkøk, Anne Husebekk :
  Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia - The Norwegian management model
  Transfusion and Apheresis Science 2019 ARKIV / DOI
 • Heidi Tiller, Anne Husebekk, Maria Therese Ahlen, Tor Brynjar Stuge, Bjørn Ragnar Skogen :
  Current perspectives on fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia - Increasing clinical concerns and new treatment opportunities
  International Journal of Women's Health 2017 ARKIV / DOI
 • Mariana Eksteen, Gøril Heide, Heidi Tiller, Yan Zhou, Nora Hersoug Nedberg, Inigo Zubiavrre Martinez m.fl.:
  Anti-human platelet antigen (HPA)-1a antibodies may affect trophoblast functions crucial for placental development: A laboratory study using an in vitro model
  Reproductive Biology and Endocrinology 2017 ARKIV / DOI
 • Mette Kjær, Heidi Tiller, Gøril Heide, Jens Kjeldsen-Kragh, Bjørn Ragnar Skogen, Anne Husebekk :
  Fetal exposure to maternal human platelet antigen-1a does not induce tolerance. An analytical observational study
  PLOS ONE 2017 ARKIV / DOI
 • Marije M. Kamphuis, Heidi Tiller, Emilie S. Van Den Akker, Magnus Westgren, Eleonor Tiblad, Dick Oepkes :
  Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: management and outcome of a large international retrospective cohort
  Fetal Diagnosis and Therapy 2017 DOI
 • Jesper Dahl, Erle Refsum, Maria Therese Ahlen, Torstein Egeland, Tore Jensen, Marte K Viken m.fl.:
  Unraveling the role of maternal anti-HLA class I antibodies in fetal and neonatal thrombocytopenia?Antibody specificity analysis using epitope data
  Journal of Reproductive Immunology 2017 DOI
 • Heidi Tiller, Anne Husebekk, Bjørn Ragnar Skogen, Jens Kjeldsen-Kragh, Mette Kjær Killie :
  True risk of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia in subsequent pregnancies: a prospective observational follow-up study
  BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2016 DOI
 • J Dahl, Anne Husebekk, Ganesh Acharya, Kari Flo, Tor Brynjar Stuge, Bjørn Ragnar Skogen m.fl.:
  Maternal anti-HLA class I antibodies are associated with reduced birthweight in thrombocytopenic neonates
  Journal of Reproductive Immunology 2016 DOI
 • Mariana Eksteen, Heidi Tiller, Maria Averina, Gøril Heide, Mette Kjær Killie, Cedric Ghevaert m.fl.:
  Characterization of a human platelet antigen-1a-specific monoclonal antibody derived from a B cell from a woman alloimmunized in pregnancy
  Journal of Immunology 2015 ARKIV / DOI
 • Issaka Yougbaré, Sean Lang, Hong Yang, Pingguo Chen, Xu Zhao, Wei-She Tai m.fl.:
  Maternal anti-platelet β3 integrins impair angiogenesis and cause intracranial hemorrhage
  Journal of Clinical Investigation 2015 DOI
 • Heidi Tiller, Marije M. Kamphuis, Olof Flodmark, Nikos Papadogiannakis, Anna L. David, Susanna Sainio m.fl.:
  Fetal intracranial haemorrhages caused by fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: An observational cohort study of 43 cases from an international multicentre registry
  BMJ Open 2013 DOI
 • Heidi Tiller, Mette Kjær Killie, Pingguo Chen, Mariana Eksteen, Anne Husebekk, Bjørn Ragnar Skogen m.fl.:
  Toward a prophylaxis against fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: induction of antibody-mediated immune suppression and prevention of severe clinical complications in a murine model
  Transfusion 2012 DOI
 • Heidi Tiller, Mette Kjær Killie, Anne Husebekk, Bjørn Ragnar Skogen, Heyu Ni, Jens Kjeldsen-Kragh m.fl.:
  Platelet antibodies and fetal growth: maternal antibodies against fetal platelet antigen 1a are strongly associated with reduced birthweight in boys
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012 DOI
 • Bjørn Ragnar Skogen, Mette Kjær Killie, Jens Kjeldsen-Kragh, Maria Therese Ahlen, Heidi Tiller, Tor Brynjar Stuge m.fl.:
  Reconsidering fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia with a focus on screening and prevention
  Expert Review of Hematology 2010 DOI
 • Anne Husebekk, Maria Therese Ahlen, Mette Kjær Killie, Heidi Tiller, Mariana Eksteen, Ida Løken Killie m.fl.:
  Blood group antigens and immune responses-detailed knowledge is necessary to prevent immunization and to follow up immunized individuals
  ISBT Science Series 2010
 • Christine Meyer, Nikita Abbas, Tone Amundsen, Harald Eia, Hans Petter Fundingsrud, Cato Innerdal m.fl.:
  Den store forskjellen Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. mars 2021 Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 2. mars 2023
  2023 DATA
 • Heidi Tiller, Nora Hersoug Nedberg, Mona Nystad, Maria Therese Ahlen, eirin listau Bertelsen, Anne Husebekk m.fl.:
  New insights on maternal platelet alloimmunization and placenta function
  2023
 • Heidi Tiller, Vasilis Sitras, James B. Bussel :
  Identifying Pregnancies at Higher Risk for HPA-1a Alloimmunization and Fetal/Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia (FNAIT): an International, Prospective, Natural-History Study
  2023
 • Siw Leiknes Ernstsen, Jens Kjeldsen-Kragh, Heidi Tiller :
  Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia in 2022: a response
  American Journal of Obstetrics and Gynecology 2023 DOI
 • Heidi Tiller, Anne Husebekk :
  Hvorfor er det viktig at gravide vaksinerer seg?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 13. januar 2022
 • Heidi Tiller :
  Den kompliserte kvinnekroppen i kvinnehelseåret 2022
  Nordnorsk debatt - Nordlys 20. desember 2022
 • Heidi Tiller :
  Hvordan tette de mange og store kunnskapshullene innen kvinnehelse?
  2022
 • Heidi Tiller :
  Trygghet og Tid i fødselsomsorgen – ikke Takster og Trange kår
  Nordnorsk debatt - Nordlys 24. juni 2022
 • Heidi Tiller, Guri Grimnes :
  Ny forskning: – Færre barnefødsler kan skyldes miljøgifter Forskerne ved UNN og UiT vil finne ut av hvorfor vi føder færre barn og hva som gjør at sædkvaliteten til menn faller.
  NRK.no 2021
 • Heidi Tiller :
  Hva betyr en trygg fødsel?
  Klassekampen 2021
 • Heidi Tiller, Torhild Kaald :
  Forekomst og karakteristikk av sfinkterskade etter operative vaginale forløsninger ved NLSH Bodø og UNN Tromsø i perioden 2010-2019
  UiT Norges arktiske universitet 2021 DATA
 • Heidi Tiller, Nora Hersoug Nedberg, Anne Husebekk, Mona Nystad, Vasilis Sitras, Gitta Erika Turowski m.fl.:
  When platelet alloimmunization meets chronic intervillositis: A prospective histopathology study suggests increased severity of clinical outcome
  2021
 • Heidi Tiller :
  Blodplater til vrede – når mors immunsystem ødelegger fosterets blodplater og fører til alvorlig hjerneblødning. En underdiagnostisert sykdom hos foster og nyfødt – bør den prioriteres høyere?
  2021
 • Heidi Tiller :
  Non-IVIg management regime for HPA-1a alloimmunized pregnancies. Why - how - why?
  2021
 • Heidi Tiller :
  Bruk av tidlig ultralyd hos gravide i Nord-Norge
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Anne Blomhoff, Cathrine Ebbing, Torbjørn Moe Eggebø, Ragnhild Glad, Marte Gjøl Haug, Guttorm Haugen m.fl.:
  De foreslåtte endringene i bioteknologiloven er et fremskritt for kvinnehelsen. 15 representanter fra det fostermedisinske fagmiljø.
  22. mai 2020
 • Heidi Tiller, Eira Dahl Føyen, Marthe-Lise Næss-Andresen :
  Iron deficiency in pregnancy and perinatal outcome A systematic literature review
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Heidi Tiller, Mette Kjær, Maria Therese Ahlen, Jens Kjeldsen-Kragh :
  Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) - hvordan redusere risiko for intrakraniell blødning hos foster/ nyfødt - erfaringer fra Norge
  Bestpractice Onkologi/Hematologi 2019
 • Heidi Tiller, Nora Hersoug Nedberg, Gitta Erika Turowski, Vasilis Sitras, Anne Husebekk, Ewa Brojer m.fl.:
  Chronic intervillositis linked to platelet alloimmunization - a new entry port to understanding a rare but important placental lesion
  2019
 • Hilde Jensvoll, Marie Falkenberg Smeland, Heidi Tiller, Øystein Lunde Holla, Trine Prescott, Anders Vik :
  En gravid kvinne med pancytopeni
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 DOI
 • Heidi Tiller, Péter Fedorcsák, Bjørn Ragnar Skogen :
  Old tools revisited give hope - new treatment option for families with a history of severe FNAIT complications.
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2016 ARKIV / DOI
 • Heidi Tiller, Mette Kjær Killie, Anne Husebekk, Bjørn Ragnar Skogen, Jens Kjeldsen-Kragh :
  The natural course of HPA-1a-immunized subsequent pregnancies and clinical outcome of neonates
  American Journal of Obstetrics and Gynecology 2014
 • Jesper Dahl, Anne Husebekk, Ganesh Acharya, Kari Flo, Tor Brynjar Stuge, Bjørn Ragnar Skogen m.fl.:
  Maternal anti-HLA class 1 antibodies are associated with reduced birth weight in thrombocytopenic neonates
  2014
 • Anne Husebekk, Heidi Tiller, Mette Kjær Killie, Mariana Eksteen, Maria Therese Ahlen, Tor Brynjar Stuge m.fl.:
  TOWARDS A PROPHYLACTIC TREATMENT OF HPA-1A-RELATED FETAL AND NEONATAL ALLOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA (FNAIT)
  Vox Sanguinis 2012
 • Heidi Tiller, M Edsteen, Anne Husebekk, Bjørn Ragnar Skogen, A Killie, P Chen m.fl.:
  Foetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) - immunological basis and prevention
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012
 • Anne Husebekk, Maria Therese Ahlen, Mette Kjær Killie, Heidi Tiller, Mariana Eksteen, Ida Løken Killie m.fl.:
  MATERNAL ALLOIMMUNE RESPONSE DURING PREGNANCY: BRAKE OF MATERNAL TOLERANCE TO FETAL HUMAN PLATELET ANTIGEN 1A ANTIGEN MAY BE ASSOCIATED WITH REDUCED PLACENTAL FUNCTION
  Placenta 2011
 • Mariana Eksteen, Heidi Tiller, Anne Husebekk, Bjørn Ragnar Skogen, Tor Brynjar Stuge :
  GENERATION OF MONOCLONAL ANTI-HPA-1A ANTIBODIES BY IMMORTALIZATION OF MEMORY B CELLS FROM A WOMAN ALLOIMMUNIZED IN CONNECTION WITH PREGNANCY
  Vox Sanguinis 2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →