Enhet for legeutdanning


Enhet for legeutdanning er en seksjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Enheten leder og driver profesjonsstudiet i medisin på vegne av og i samarbeid med de tre instituttene Institutt for klinisk medisin  (IKM), Institutt for medisinsk biologi  (IMB) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM).

 

Enhet for legeutdanning ledes av en studieleder og en seksjonsleder. Enheten og studieprogrammet styres av et programstyre og et programråd. I programstyret sitter Instituttlederne fra IKM, ISM og IMB, sammen med Fylkeslegen og to studentrepresentanter. Instituttleder for Institutt for klinisk medisin er også programstyreleder.

I programrådet sitter alle emneledere/årsansvarlige, sammen med ansvarlige for Profkom og Vitkom, ansvarlige for Bodøpakken og Finnmarksmodellen samt to studentrepresentanter. Programrådet ledes av studieleder.

Studieprogrammet administreres både fra Enhet for legeutdanningen og fra studiekonsulenter ved de tre instituttene. ELU administrerer bla. emner og kull, gir administrativ støtte til emneledere og eksamenskommisjonene, har oppfølging av enkeltstudenter og administrerer eksamen i alle emner. På instituttene har studiekonsulentene ansvar for timeplanlegging, evaluering, forvaltning av arbeidskrav og bidrar med administrativ støtte til delemneledere.

Studieadministrasjon

Eva Gjerdrum 

seksjonsleder


Stine Skogdal

Emnekonsulent 1.-3. studieår


Anita Røreng

Emnekonsulent 5. studieår 


 Janne Aune

Emnekonsulent 6. studieår Tromsø


Øyvind Eiterjord

Emnekonsulent 6. studieår Bodø


Tove Anita Pedersen

Emnekonsulent 6. studieår Bodø


Anne Tørseth

Rådgiver for Finnmarksmodellen


Halvor Steigre

Emnekonsulent 6. studieår Finnmark


Trine Tessem

Delemnekonsulent undervisning IMB for 1. og 2. studieår


Hege Skogstad Berntsen

Delemnekonsulent undervisning ISM


Kari Jenssen Lægreid

Delemnekonsulent undervisning IKM for 2. og 4. studieår


Anne Sofie Spjelkavik Solbø

Delemnekonsulent undervisning IKM for 3. studieår


Martin Stray Egeberg

Delemnekonsulent undervisning IKM for 6. studieår

Ansatte ved Enhet for legeutdanning:

[Loading...]