Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass.

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri går også under betegnelsen prosesstekniker eller kjemiprosessoperatør. 

Fagoperatøren i kjemisk prosessindustri eller prosessteknikereren arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Som prosesstekniker må du hele tiden gjøre vurderinger om den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prosesstekniker:

  • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
  • planlegge, utføre og vurdere arbeidet etter instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk
  • bruke tegninger, skjemaer, bilder og følge standarder i arbeidsutførelsen
  • overvåke og feilsøke på anlegget
  • bruke og følge datablader og dokumentasjon som gjelder rutiner for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikringsarbeid

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

På anleggene brukes det mye stort mekanisk utstyr og mange ulike kjemikalier. I tillegg kan prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Derfor er det viktig at fagoperatøren i kjemisk prosessindustri følger rutiner og prosedyrer nøye for å ivareta sikkerheten på anleggene. 

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. 

Fagoperatører i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) samarbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører og må kunne drøfte problemløsninger og optimalisering med kolleger og andre faggrupper både på norsk og engelsk. 

Hvor kan jeg jobbe?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi samt anlegg for drikkevannsproduksjon og rensing av avløpsvann. Nye og grønne energikilder slik som batteriproduksjon, kan også være et arbeidsområde. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Kjemi - bachelor (Tromsø)