Havforsker

Som havforsker kan du forske på alt fra bittesmå plankton til store sjøpattedyr. Du kan undersøke havbunnens geologi eller du kan studere havets kjemi eller fysikk – som havstrømmer, bølger og tidevann.

En havforsker er en forsker som jobber med et bredt spekter av temaer som handler om havet.

Havforskning er et tverrfaglig fagfelt og tar for seg havbunnens form og egenskaper, havstrømmer og marine organismer. Havforskeren kan for eksempel undersøke hvordan havet påvirkes av klimaendringer, hvordan lakselus sprer seg, eller hvor trygg sjømaten vi spiser er.

Havforskning har følgende hovedgrener:

  • kjemisk oseanografi – studier av havets kjemi
  • marin geologi – studier av havbunnens geologi, spesielt egenskaper og dannelsesmåte
  • fysisk oseanografi – studier av havets fysiske egenskaper slik som havbølger, tidevann og strømmer
  • marinbiologi – studier av havets planter og dyr
Hvor kan jeg jobbe?

Yrkestittelen havforsker brukes først og fremst om forskere tilknyttet Havforskningsinstituttet, som har flere avdelinger og forskningsstasjoner. Det drives også havforskning ved universiteter, forskningsinstitutter og hos private aktører som for eksempel oljeselskaper.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Biologi - bachelor (Tromsø)