Innledere

Anders Andersen, førsteamanuensis, Institutt for informatikk, UiT
Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet
Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør Hurtigruten
Arild Røkenes, førstelektor, Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT
Arne Lakså, instituttleder, Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, UiT
Benedicte Nielsen, salgsteamleder, Norges Råfisklag
Bjørn Kj. Haugland, konserndirektør for bærekraft i DNV GL
Bjørn Steinar Sæter, seniorforsker, Nofima 
Børre Berglund, prosjektleder, Vinter Troms
Carsten Gade Rolland, instituttleder Idrettshøgskolen, UiT
Edel Elvevoll, dekan, Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT
Eirik D. Holand, HSEQ District Manager, Eni Norge
Eirik O. Lockertsen, daglig leder, Solbes AS
Fridtjof Fossum Unander, divisjonsdirektør for energi, ressurser og miljø, Forskningsrådet
Frode Nilsen, Adm.dir, LNS-gruppen
Geir Are Johansen, direktør Museum Nord
Gisle Fauskanger, Adm. direktør, Nasjonal IKT HF 
Gudrun Rollefsen, adm.dir, Baretns Naturgass
Gunnar Hartvigsen, professor, Institutt for informatikk, UiT
Gunnar Sander, stipendiat, Norges fiskerihøgskole, UiT
Hanne Hammer Stien, daglig leder Polarmuseet og universitetslektor ved Kunstakademiet
Hans-Kristian Hernes, professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT
Holger Pötzsch, førsteamanuensis, Institutt for språk og kultur, UiT
Jannike Falk-Anderson, forsker, NORUT
Jens Bjørnevold, seniorforsker, European Centre for the Development of Vocational Training 
Jonny Marinius Sørensen, daglig leder, Norsk Miljøkraft
Keven Vottestad, klyngeleder, Arena Innovasjon Torskefisk 
Kjersti Eline Tønnesen Busch, gründer og daglig leder, SALT 
Lars Pedersen, chefkonsulent, Danmarks Akkrediteringsinstitution
Matthias Forwick, instituttleder, Institutt for geovitenskap
Morten Hald, dekan, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT
Pål Wæhle, Managing Partner, Bene Agere Norden AS og DIGITALNORWAY
Ronny Brunvoll, reiselivssjef  Visit Svalbard 
Sigmund Andersen, universitetslektor og tindevegleder
Sonni Olsen, dekan, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT
Stein Mathisen, viseadm.dir, Varanger Kraft
Stian O. Sørheim, advokat, Sparebank 1 Nord-Norge
Svein Bertheussen, manager, Dualog
Torbjørn Eltoft, senterleder, Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations   (CIRFA), UiT
Trine Lyrek, Trasti og Trine
Wenche Jacobsen, prorektor for utdanning, UiT
Wenche M. Kjæmpenes, dekan, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, UiT
Østen Mortvedt, styreleder, Arktisk maritim klynge