Humaniora i endring

Arbeidsliv trenger humanistisk kompetanse. Kunnskap om språk og flerkulturalitet, forståelsen for samfunnsutfordringer lokalt og globalt, forvaltning av historisk hukommelse og kulturarv er grunnleggende for kunnskapsintensive virksomheter innenfor næringsliv og offentlig sektor. Det pågår en nasjonal debatt om hvilken relevans humanistisk kunnskap har for arbeids- og næringslivet. NHO-direktøren uttalte i vinter at vi trenger færre humaniorastudenter. Samtidig hevder næringslivsmagasinet Forbes at det er humanister som gjør de viktigste teknologibedriftene i verden konkurransedyktige. En uke før Humaniora-meldingen ble presentert for Stortinget inviterte vi til dialog om hvordan samarbeidet mellom private og offentlige virksomheter og UiT kan utvikles innen humaniorafagene: Hvilke relevante ferdigheter og verdier gir de humanistiske utdanningene? På hvilke områder er det viktig å samarbeide? Og hvordan kan fagmiljøene og arbeids- og næringslivet sikre en god og kontinuerlig dialog?

Innledere:

-          Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør Hurtigruten

-          Eirik D. Holand, HSEQ District Manager, Eni Norge

-          Hanne Hammer Stien, daglig leder Polarmuseet og universitetslektor ved Kunstakademiet

-          Holger Pötzsch, førsteamanuensis Institutt for språk og kultur, UiT

-          Geir Are Johansen, direktør Museum Nord

Moderator: Sonni Olsen, dekan, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT

Oppsummering fra arbeidsøkten