Naturbasert reiseliv i Arktis – innovasjon og samarbeid mellom næring, forskning og utdanning

Nord-Norge og Svalbard har blitt reisemål for et økende antall internasjonale turister. I 2016 var økningen på hele 32%. Å utløse det potensialet som ligger i verdens interesse for de arktiske nordområder er en oppgave næringsliv, forskning og utdanning må stå sammen om. Her er det naturbaserte reiselivet en sentral attraksjon som må utvikles og brukes på en bærekraftig og sikkerhetsmessig ansvarlig måte. Et unikt utdanningstilbud kan utvikles på dette området ved at reiselivsnæringen sammen med UiTs fagmiljøer innen reiseliv, friluftsliv og andre miljøer med kompetanse på natur og bærekraft går sammen. I denne arbeidsøkten inviterte vi private og offentlige virksomheter til å gi innspill til dette arbeidet, med et særlig fokus på kompetansebehov i landsdelen og hvordan vi kan styrke samarbeidet mellom UiT og reiselivsnæringen på dette området.

Innledere:

-          Arild Røkenes, førstelektor, Institutt for reiseliv og nordlige studier, Sigmund Andersen universitetslektor og tindevegleder og Carsten Gade Rolland, instituttleder Idrettshøgskolen, UiT

-          Ronny Brunvoll, reiselivssjef Visit Svalbard       

-          Trine Lyrek, Trasti og Trine

-          Matthias Forwick, instituttleder, Institutt for geovitenskap

-          Børre Berglund, prosjektleder, Vinter Troms

Moderator: Wenche M. Kjæmpenes, dekan, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, UiT

Oppsummering fra arbeidsøkten