I norsk høyere utdanning skal det legges stor vekt på relevans og nytte for arbeidslivet generelt - og for næringslivet spesielt. Dette kommer tydelig til uttrykk i den nye Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. I denne arbeidsøkten tok vi opp tematikken – og spurte: Hvordan kan UiTs utdanningstilbud styrke privat næringsliv i nord – hva må endres og utvikles? Hvordan kan næringslivet og UiT utvikle gode samarbeidsformer - og hva skal til for å sette slike ut i livet? I hvor stor grad bør UiTs profil styres av det private næringslivets behov? Og hvilket ansvar har næringslivet for at UiTs utdanninger er relevante og nyttige? Som utgangspunkt for diskusjonen ble det presentert ulike perspektiver og erfaringer fra irsk og dansk høyere utdanning og fra nordnorsk næringsliv.

Se alle innleggene her:

˗   Stian Ø. Sørheim, advokat, Sparebank 1 Nord-Norge

˗   Benedicte Nielsen, salgsteamleder, Norges Råfisklag

˗   Jens Bjørnavold, seniorforsker, European Centre for the Development of Vocational Training

˗   Lars Pedersen, chefkonsulent, Danmarks Akkrediteringsinstitution

Moderator: Wenche Jacobsen, prorektor for utdanning, UiT

Oppsummering fra arbeidsøkten