Fornybar energi – muligheter i Nord-Norge

Omstillingen til økt bruk av fornybar energi vil medføre en betydelig samfunnsendring. Den vil utfordre eksisterende næringsliv, og vil bidra til innovasjon – både i produksjon, konsum og overføring av energi. Hvilke muligheter er det i Nord-Norge ved inngangen til en ny æra for fornybar energiproduksjon: Hvor godt er Nord-Norge forberedt på denne omstillingen? Hva er flaskehalsene? Og hvilken rolle kan kunnskapsmiljøene ha? Ved UiT er det en stor satsing på fornybar energi gjennom etableringen av Arctic Center for Sustainable Energy (ARC). I arbeidsøkten vil senteret bli presentert, og deltakerne inviteres til dialog om hvordan senteretableringen kan bidra til å utvikle konkret samarbeid mellom forskning og næringsliv på dette feltet.

 

Innledere:

-          Hans-Kristian Hernes, professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT

-          Eirik O. Lockertsen, daglig leder, Solbes AS

-          Stein Mathisen, viseadm.dir, Varanger Kraft

-          Jonny Marinius Sørensen, daglig leder, Norsk Miljøkraft

-          Gudrun Rollefsen, adm.dir, Barents NaturGass AS

Moderator: Morten Hald, dekan, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

Oppsummering fra arbeidsøkten