Næringsmuligheter i havet

I denne arbeidsøkten delte åtte forskere og næringslivsaktører sin kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til innovasjon og næringsutvikling i havrommet. Temaene som ble belyst var: Fjernmålingsteknologi og datakommunikasjon, arktisk skipsfart, fangstbasert havbruk og levendesatsinger på torskefisk, marin plastforsøpling - og næringsmulighetene som ligger i plastikk.

Innledere:

  • Torbjørn Eltoft, senterleder, Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA), UiT
  • Svein Bertheussen, manager, Dualog
  • Gunnar Sander, stipendiat, Norges fiskerihøgskole, UiT
  • Østen Mortvedt, styreleder, Arktisk maritim klynge
  • Bjørn Steinar Sæter, seniorforsker, Nofima
  • Keven Vottestad, klyngeleder, Arena Innovasjon Torskefisk
  • Jannike Falk-Anderson, forsker, NORUT
  • Kjersti Eline Tønnesen Busch, gründer og daglig leder, SALT

Moderator: Edel Elvevoll, dekan, Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT

Oppsummering fra arbeidsøkten
Vedlegg: