Digitalisering – utfordringer og muligheter for næringsliv og offentlig sektor

Digitaliseringen av det globale samfunnet innebærer store endringer som redefinerer både produksjon og samhandling mellom mennesker, bedrifter og stater. Sist verden endret seg på en lignende og fundamental måte, var med den industrielle revolusjon. Med utgangspunkt i eksempler fra helsevesen og industriell automasjon inviterte vi private og offentlige virksomheter til en dialog: Hva er de nye teknologiene og trendene som kommer? Hvilke utfordringer og muligheter representerer digitalisering for arbeids- og næringslivet? Hvilke behov er det for kompetanseheving i landsdelen? Og hvordan kan man legge til rette for et styrket samarbeid mellom UiT og arbeids- og næringslivet på disse områdene?

Innledere:

-          Gisle Fauskanger, Adm. direktør, Nasjonal IKT HF

-          Pål Wæhle, Managing Partner, Bene Agere Norden AS og DIGITALNORWAY

-          Arne Lakså, instituttleder, Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, UiT

-          Gunnar Hartvigsen, professor, Institutt for informatikk, UiT

Moderator: Anders Andersen, førsteamanuensis, Institutt for informatikk, UiT

Oppsummering fra arbeidsøkten