Oppgavesamarbeid mellom virksomheter, studenter og fagmiljø – hva skal til for å lykkes?

UiT har flere tilbud og initiativ for styrket studierelatert kontakt med arbeidslivet. Felles for disse er målsettingen om å bidra til at studentene kommer i kontakt med nærings- og arbeidsliv i løpet av studietiden. I denne arbeidsøkten setter vi søkelys på suksesskriterier for oppgavesamarbeid; fra innledende kontakt med student, veileder og virksomhet til gjennomført oppgave. Hva kjennetegner samarbeidsprosjekter som oppleves som nyttig, verdifullt og lærerikt av alle parter? Hvordan kan det best mulig tilrettelegges for slikt samarbeid?

Innledere:

  • Kolbjørn Engeseth, daglig leder, Jupiter System Partner
  • Astrid Ånestad, avdelingsingeniør, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Petter Mathisen, Vidar Haugan og Vegard Hoholm, studenter ved UiT som skriver oppgave i samarbeid med NVE
  • Steinar Svarte, førstelektor og veileder, Institutt for elektroteknologi, UiT
  • Hans-Kristian Hernes, professor i statsvitenskap, UiT

Moderator: Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning, UiT Norges arktiske universitet

Oppsummering fra arbeidsøkten