Morgendagens kommunehelsetjeneste – et effektivt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon

De nærmeste årene står samfunnet overfor store utfordringer. Helsevesenet slik vi kjenner det i dag må endres på grunn av ny befolkningssammensetning, rekrutteringsutfordringer, ny teknologi, nye behandlingsformer, økt pasientmedvirkning m.m. Vi løser ikke morgendagens utfordringer med å gjøre mer av det samme. For å gjøre fremtidens helsevesen i stand til å møte disse utfordringene, vil regjeringen bl.a. overføre flere og mer avanserte oppgaver til kommunene. Samtidig ønsker man å stimulere til økt bruk av teknologi og nye måter å organisere tjenestene på. Hvordan kan tjenestetilbudet utvikles på fremtidsrettede måter? Og hvordan kan et styrket samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og universitetet bidra til rett kompetanse på rett plass til rett tid?

Innledere:

  • Helen Brandstorp (leder) og Birgit Abelsen (forskningsleder), Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT
  • Nina Emaus, instituttleder, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT
  • Une Tangen, seniorrådgiver i Avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering i KS
  • Magne Nikolaisen, leder av samhandlingsenheten ved UNN

Moderator: Arnfinn Sundsfjord, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (UiT) og Guri Moen Lajord, rådgiver helse og velferd (KS).

Oppsummering fra arbeidsøkten