Energi for fremtiden - hvordan styrke samarbeidet om energieffektivisering og -gjenvinning?

I lys av klimaavtalen fra Paris 2015 står næringslivet overfor store krav til omstilling når det gjelder miljøsatsinger og klimatiltak. Hvilke utfordringer og muligheter innebærer energieffektivisering og -gjenvinning for industrien? Hvilke strategier og tiltak er både miljøvennlige og lønnsomme? Og hvordan kan vi utvikle tettere samarbeid mellom fagmiljøer og industrien innen dette feltet?

Innledere:

  • Geir-Henning Wintervold, adm.direktør, Finnfjord AS
  • Trude Ørpetvedt, daglig leder, Kvitebjørn varme
  • Tobias Boström, professor, Institutt for fysikk og teknologi, UiT
  • Bjarte Hoff, stipendiat, Institutt for elektroteknologi, UiT

Moderator: Ivar Hartviksen, informasjonssjef i Mo Industripark AS og Morten Hald, dekan på Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

Oppsummering fra arbeidsøkten