Helseteknologi – utvikling av nye utdanninger i samarbeid mellom fagmiljø og arbeidsliv

Helse- og omsorgssektoren har et stort behov for teknologisk kompetanse. Forutsatt finansiering planlegger UiT oppstart av flere tverrfaglige studietilbud innen feltet høsten 2017. I denne arbeidsøkten inviteres private og offentlige virksomheter til å gi innspill på utformingen av de nye utdanningstilbudene. Hvilke kompetansebehov finnes i landsdelen? Hva bør være den faglige profilen på utdanningene? Og hvordan kan man legge til rette for et styrket samarbeid mellom UiT og arbeids- og næringslivet på dette feltet?

Innledere:

  • Gerd Ersdal, sjefsrådgiver, Nasjonalt senter for telemedisin
  • Ståle Walderhaug, seniorforsker SINTEF Nord
  • Sameline Grimsgaard, prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet. UiT
  • Tore Brox-Larsen, førsteamanuensis, Institutt for informatikk, UiT

Moderator: Marianne Telle, styreleder Helse Nord og adm.dir. Bedriftskompetanse

Oppsummering fra arbeidsøkten