Oljevernberedskap – risiko og innovasjon

Oljevirksomheten i Arktis er kontroversiell. Behovet for en forsvarlig oljevernberedskap er et sentralt tema i diskusjonen om åpning av nye områder. Oljevern er dermed et møtepunkt for kryssende interesser og hensyn. Hvordan balanseres hensynene mellom verdiskaping og miljørisiko i dag? Hva preger teknologiutvikling og innovasjon innenfor dette feltet? Hvordan fungerer samspillet mellom ulike offentlige og private aktører? Og hvordan kan UiT bli en viktigere bidragsyter innen oljevernberedskap i nord?

Innledere:

  • Dag Nilsen, utviklingssjef Nofi
  • Hugo Svendsen, leder FoU oljevern, NorLense
  • Trond Hjort-Larsen, seniorrådgiver Kystverket
  • Tor Eivind Moss, leder operasjonseksjon Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO)
  • Fredrik Myhre, rådgiver, fiskeri & havmiljø, WWF-Norge
  • Maaike Knol, forsker, Norges fiskerihøgskole, UiT

Moderator: Peter Arbo, Norges fiskerihøgskole og Sveinung Eikeland, viserektor UiT Norges arktiske universitet

Oppsummering fra arbeidsøkten