Teknologi i havbruk – hvilken kompetanse er det behov for?

Havbruk er et av Norges viktigste svar på verdens utfordring med å skaffe til veie tilstrekkelig og sunn mat til en hurtig voksende befolkning i verden. Det satses på teknologiutvikling for å sikre en bærekraftig utvikling for en havbruksnæring i vekst. Hvilke teknologisatsinger er viktige? Hvilke teknologiske utfordringer er det som forventes å prege næringen de kommende årene? Og hvilke kunnskaps- og kompetansebehov er det som ikke er dekt i dag? UiT har påbegynt arbeidet med å utvikle et ingeniørfaglig studietilbud innen havbruksteknologi. I denne arbeidsøkten inviteres næringen til å komme med innspill på utforming av den faglige profilen og innholdet i det nye utdanningstilbudet.

Innledere:

  • Edel Elvevoll, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT
  • Dag Håkon Hansen, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, UiT
  • Kurt-Einar Karlsen, leder for industri og FoU i Lerøy Aurora
  • Alf Jostein Skjærvik, samfunnskontakt fra SalMar ASA

Moderator: Bjørn Solvang, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT

Oppsummering fra arbeidsøkten