AVLYST - Lektorforum i realfag: Problemløsning og alternativ læringsarena i matematikk

Velkommen til lektorforum i realfag!

Lektorforum i realfag er en faglig-sosial møteplass for lektorstudentene i realfag for å bidra til å bygge bro mellom disiplin(realfagene) og didaktikk. Arrangeres av Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Skolelaben i samarbeid med ansatte fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

I høst har lektorforum i realfag med utgangspunkt i utvalgte førsteårsemner (KJE-1001 og MAT-1001) invitert to av de mest engasjerte underviserne fra ILP til å gi et innblikk i deres favoritt-didaktikk.

6. november 2020 kl 14.15-16.00: Problemløsning og alternativ læringsarena i matematikk med universitetslektor Mona Kvivesen.

Mona vil ha en kort intro til det didaktiske temaet for forumet, etterfulgt av felles jobbing og vi avslutter med servering. Velkommen!

Hvor: ILP-bygget Undervisningsrom 2.005

Arrangementet er spesielt tilpasset førsteårsstudentene, men alle kull lektorstudenter i realfag er velkomne!

Neste lektorforum i realfag blir 18. november 2020 kl 16.15-18.00: Kjemifagets egenart – Hvilken betydning har det for undervisningen? med professor Magne Olufsen. Påmelding innen 16. november her.

Mer om Mona:

Universitetslektor Mona Kvivesen har undervist mange år i videregående skole og i lærerutdanningen. Hun er primus motor for vitenskapsfestivalen Vitenuka ved Campus Alta og vant i 2019 formidlingsprisen for sitt arbeid for å formidle realfagsglede og forskningsnysgjerrighet blant barn og unge i Alta.

Merk: Påkrevd påmelding for smittesporing og servering innen 4. november!

Når: 06.11.20 kl 14.15–16.00
Hvor: ILP-bygget Undervisningsrom 2.005
Sted: Tromsø
Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Hilja Lisa Huru
Legg i kalender