Læring og kunnskap for fremtidens jurist

Læring og kunnskap for fremtidens jurist

Prosjektet Læring og kunnskap for fremtidens jurist skal utvikle masterstudiet i rettsvitenskap slik at kandidatene vi utdanner har kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som svarer til det behov samfunnet i fremtiden trenger. Målet med prosjektet er å forbedre undervisningen på hele studiet, på en måte som gjør at kandidatene ikke bare har den kompetanse som etterspørres i dag, men at de også evner å fornye seg og å tilegne seg ny kunnskap slik at de er fremtidsrettede og attraktive arbeidstakere også i fremtiden. Vi ønsker å legge til rette for masterkandidater som er i stand til og kan være med på å utvikle og forme samfunnet vårt. Nå og i fremtiden.

På disse nettsidene vil vi legge ut bakgrunnsinformasjon om prosjektet (søknad, info om prosjektgruppen mv.), nærmere oversikt over igangsatte og planlagte tiltak samt erfaringer fra disse i tillegg til annen informasjon fra prosjektet. Videre vil vi legge ut oversikt over konferanser og seminar hvor vi deltar.
Ansvarlig for siden: Steinbakk, Annikken
Sist oppdatert: 07.05.2021 12:45