Læring og kunnskap for fremtidens jurist

I 2019 fikk Det juridiske fakultet tildelt fyrtårnsstatus for andre gang, og 2 millioner kroner i prosjektmidler, fra UiT Norges Arktiske Universitet.

Dette innebærer at vi høsten 2019 startet på en to-årig prosjektperiode med mål om å bedre undervisningskvaliteten ytterligere på fakultetet. Målet med prosjektet kan sammenfattes i punktene:

På disse nettsidene vil vi legge ut bakgrunnsinformasjon om prosjektet (søknad, info om prosjektgruppen mv.), nærmere oversikt over igangsatte og planlagte tiltak samt erfaringer fra disse i tillegg til annen informasjon fra prosjektet. Videre vil vi legge ut oversikt over konferanser og seminar hvor vi deltar.

Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 21.01.2020 14:40