Læring og kunnskap for fremtidens jurist

Kontakt oss

Kristine H. Korsnes er prosjektleder og leder av Arbeidspakke 1 – Kommunikasjon gjennom å skrive bedre juridiske tekster.
Gunnar Eriksen er leder av Arbeidspakke 2 – Forskerlinje i rettsvitenskap.
Magne Frostad er leder av Arbeidspakke 3 – Digitalisering og evaluering.
Ingvild U. Jakobsen er leder av Arbeidspakke 4 – Praksis og avtakerfeltkontakt.
Maria Kristina Labba er leder av Arbeidspakke 5 – Samisk-juridisk fagspråk.
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 07.05.2021 12:45