NEON 2016 "I lys og skygge av veivisere i norsk organisasjonsforskning"

Velkommen til NEON-konferansen 2016 som arrangeres ved UiT Norges arktiske universitet 22. – 24. november.

 

«I lys og skygge av Veivisere i norsk organisasjonsforskning».

Konferansen skal inspirere og invitere til refleksjon over det bildet som er tegnet av norsk organisasjonsforskning i kanonen Veivisere i norsk organisasjonsforskning som ble utgitt høsten 2015. En slik kanon trekker noen tekster og forfattere frem i lyset. Andre blir liggende i skyggen. I spennet mellom lys og skygge fins også mange nyanser. Ved å bruke lys og skygge som metaforer ønsker vi å rette blikket og spørre hvor veiviserne, de tekstene som er de tydeligst førende, har ledet oss i det organisasjonsfaglige landskapet. Er de konstituerende for det de fleste av oss forbinder med organisasjonsfaget i dag? Er det slik at tekstenes tematiske og teoretiske innhold setter sitt preg på hva som utvikles av sesjoner på NEON? Hva befinner seg i skyggen – tekstene selv eller andre organisasjonsfaglige tema som har gjemt seg i tussmørket? Og hvilke er preget av nyanser?

Vi ønsker å inspirere til refleksjon over disse spørsmålene når vi inviterer de øvrige norske organisasjonsfaglige miljøene til å komme med paper til sesjonene. Inviterte keynotes vil også bli oppfordret til å reflektere over fagets fokus, spenninger og utfordringer.

Viktige datoer fremover:

Earlybird-påmelding: 15. august
Abstrakt-frist: 15. september (utvidet frist). Abstraktene sendes direkte til den aktuelle sesjonslederen.
Søknadsfrist for ph.d.-emnet "Litteraturreviewen" (forutsetter deltakelse på Ph.d.-dagen og konferansen): 1. oktober (utvidet frist)
Paperfrist: Etter avtale med sesjonsleder. Paper sendes direkte til den aktuelle sesjonslederen.
Siste frist for påmelding til konferanse (og Ph.d.-dagen 22. nov.): 31. oktober (utvidet frist)

Ansvarlig for siden: Martin Sollund Krane
Sist oppdatert: 14.12.2016 10:15