Program Neon 2016

Tirsdag 22 nov,

Universitetet i Tromsø HSL-fakultetet

12:00-17:00 PhD-dagen  "Litteraturreviewen"

Ledes av prof. Turid Moldenæs, førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen og førsteamanuensis Gro Kvåle. For program se her. Sted: HSL-bygget, rom E0101

20:00 Sosialt samvær på Kafe Sånn Velkommen til de som har kommet til byen

 

Onsdag 23 nov,
Universitetet i Tromsø, HSL-fakultetet

09.00-10.00 Årsmøte Neon aud 2, hus 1, UiT
09:00-10:30 Registering og kaffe Solhallen, hus 1 UiT
10:30- 11:15

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø (m.fl.) ønsker velkommen. Musikalsk innslag

11:15-11:30

 Kaffepause

11:30-12.15

 

Keynote speaker Professor Roy Suddaby (University of Victoria, Canada):

"Craft, Magic and the Re-enchantment of the World: A Counterpoint to Neo-Institutionalism"

12:15-12:30

 Kaffepause

12:30- 13:15

Keynote speaker Elin Ørjasæter (Høyskolen Kristiania):

"Fra helsefarlige ledere til «mobbeparagrafen» - når forskning blir til jus og treffer arbeidsplassen"

13:15- 14:15 Lunsj
14:15-15:45 Sesjoner (6 parallelle) e-fløya, c-fløya, b-fløya
15:45-16:00 Kaffepause
16:00-17:30 Sesjoner (6 parallelle) e-fløya, c-fløya, b-fløya
20:00

 

Festmiddag.

Utdeling av NEON-prisen

Musikalsk innslag ved gruppa "Blåsjel"

Clarion Hotel "The Edge" i Tromsø sentrum

Torsdag 24. nov

Universitetet i Tromsø HSL fakultetet aud 2

08:30-09.00

Kaffe

Solhallen, Hus 1 UiT
09:00-09:45

 

Keynote speaker Professor Renate Meyer (Wirtschaftsuniversität Wien, Østerrike):

"New Directions in Institutional Theory: Is there Space for a European Approach?"

 

09:45-10:00

 Kaffepause

10:00-10:45

 

Keynote speaker Professor Arild Wæraas (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet):

"«Harde» og «myke» organisasjoner"

10:45-11:00 Kaffepause
11:00-12:00

 

"LEAN - is it Mean?"

Akademisk Skavlan om LEAN v/"programleiar" Berit Moltu (ph.d. i organisasjon og leiing, NTNU). Eit møte mellom akademia og næringsliv. Gjestar er Lars Rosenløv Jensen (Statoil-direktør med ansvar for implementering av LEAN), Prof. Monica Rolfsen (NTNU), Hege Andersen ph.d. (UNN).

Produksjonsfilofofien LEAN (slank produksjon) har sidan 90-talet inntatt mange norske arbeidsplassar. I motsetnad til mange moteomgrep har LEAN forblitt på arbeidsplassen, og stadig nye bedrifter har hengt seg på. Finnest det ein norsk måte å ta opp i seg denne produksjonsfilosofien på, og kva har alle desse åra i norsk arbeidsliv lært oss om kva som fungerer og ikkje fungerer? Og - ikkje minst - kva seier forskinga om LEAN?

aud. 2
12:00-13:00 Lunsj
13:00-14:30 Sesjoner (7 parallelle)
14:30-14:45 Kaffepause
14:45-16:30 Sesjoner (7 parallelle)
16:30 Avslutning: Takk for denne gang og velkommen til NEON 2017Ansvarlig for siden: Martin Sollund Krane
Sist oppdatert: 23.11.2016 13:10