Arrangementskomite

Arrangementskomite
Høsten 2015 ble UiT Norges Arktiske Universitet tildelt arrangementet for 2016. I den forbindelse er det opprettet en konferansestab som består av en styringsgruppe, en utvidet prosjektgruppe og to prosjektledere. Den utvidede prosjektgruppen omfatter bredden av forskere som inngår i det organisasjonsfaglige miljøet ved UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Harstad

Utvidet styringsgruppe:

Professor Turid Moldenæs, Institutt for statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging (ISS)

Førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen, ISS

Førsteamanuensis Elin Anita Nilsen, Handelshøgskolen i Tromsø, HhT

Professor Kjell Arne Røvik,  ISS

Professor Rudi Kirkhaug,  ISS

Førstelektor Lars Åge Rotvold, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Førstelektor Morthen Brattvoll,  ILP

Førsteamanuensis Harald Torsteinsen,  ISS (tidl. Høgskolen i Harstad - HiH)

Førsteamanuensis Grete Hagebakken,HHT (tidl. HiH)

Førsteamanuensis Trude H. Olsen, HHT (tidl. HiH)
Ansvarlig for siden: Ingrid Hovda Lien
Sist oppdatert: 24.06.2016 09:53