#
#
Norges fiskerihøgskole bjornpetter.finstad@uit.no 77646962 + 47 97703069 Tromsø NFH A 406

Bjørn-Petter Finstad


Prodekan utdanning


 • Finstad, Bjørn-Petter; Sandvoll, Ragnhild; Lien, Ingrid Hovda. Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning - utfordringer og muligheter. Nordic Journal of STEM Education 2021; Volum 5 (1). ISSN 2535-4574.s doi: 10.5324/njsteme.v5i1.3988.
 • Johnsen, Jahn Petter; Finstad, Bjørn-Petter. Er en annen verden mulig? Et institusjonelt perspektiv på kystopprør.. Dreyer Forlag A/S 2020 ISBN 978-82-8265-544-6.s 195 - 215.
 • Holm, Petter; Finstad, Bjørn-Petter. April 18, 1989: The acceptance of overfishing in Norway. Walter de Gruyter 2020 ISBN 978-3-11-063758-8.s 109 - 128.
 • Jentoft, Svein; Finstad, Bjørn-Petter. Building fisheries institutions through collective action in Norway. Maritime Studies 2018; Volum 17 (1). ISSN 1872-7859.s 13 - 25.s doi: 10.1007/s40152-018-0088-6.
 • Finstad, Bjørn-Petter. The Norwegian Fishing Sector During the German Occupation: Continuity or Change?. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53422-4.s 389 - 415.s doi: 10.1057/978-1-137-53423-1_15.
 • Hersoug, Bjørn; Finstad, Bjørn-Petter; Christensen, Pål. The system of Norwegian fish sales unions - an anachronism or a successful adaptation to modern fisheries? :. Acta Borealia 2015; Volum 32 (2). ISSN 0800-3831.s 190 - 204.s doi: 10.1080/08003831.2015.1089670.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Fra frossen filet til fryst gass. Fisk og petroleum som moderniseringsprosjekter i nord. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 68 - 79.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Spiskammer for det tredje rike. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0426-0.s 357 - 394.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Markedstilpasning og globalisering. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0472-7.s 215 - 250.
 • Holm, Petter; Finstad, Bjørn-Petter; Christensen, Pål. Aldri mer 18.april!. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0472-7.s 185 - 214.
 • Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar. Lys i husan? Fisk og petroleum som modernitetsbærere i nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 361 - 372.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Lajus, Julia. The Fisheries in Norwegian and Russian Waters, 1850-2010. 2012 (18) ISBN 978-3-89757-512-7. ISSN 1860-9899.s 226 - 237.
 • Holm, Petter; Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar. Fra krise til krise - forventninger og svik i norsk fiskerinæring. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2012; Volum 22 (1). ISSN 0803-6799.s 33 - 54.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Parti, konsern, stat : Arbeiderpartiet og den statseide fiskeindustrien i Nord-Norge. Arbeiderhistorie 2010. ISSN 0801-7778.s 160 - 183.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Fra moderne storvær til seinmoderne utkant. Kiberg 1945-2000. 2007 ISBN 978-82-997598-0-9.s 379 - 411.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Fiskekjøperne i Nord-Norge - Fra nessekonger til Røkke. 2007 ISBN 82-92257-02-0.s 44 - 63.
 • Arlov, Thor Bjørn; Finstad, Bjørn-Petter; Hoel, Alf Håkon. New frontiers, new borders. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 409 - 450.
 • Arlov, Tor Bjørn; Finstad, Bjørn-Petter; Hoel, Alf Håkon. New frontiers, new borders. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 409 - 450.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Elstad, Åsa. A greedy hunting nation?. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Om Finotro på Skjervøy. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 130 - 137.
 • Finstad, Bjørn-Petter. The Frozen Fillet: The Fish that Changed North Norway?. International Journal of Maritime History 2004; Volum XVI (1). ISSN 0843-8714.s 27 - 43.
 • Hoel, Alf Håkon; Finstad, Bjørn-Petter. En arktisk fiskeristormakt. 2004 ISBN 82-05-32657-6.s 443 - 476.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Elstad, Åsa. Ein grådig fangstnasjon?. 2004 ISBN 82-05-32657-6.s 319 - 387.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Kommentarer til Trygve Solhaug De norske fiskeriers historie 1815-1880. 2000 ISBN 82-92201-00-9.s 37 - 43.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Hanna from the Ukraine - a pioneer in the fishing industry of Northern Norway. 1999 ISBN 82-91167-06-0.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Arbeiderpartiet og den statseide fiskeindustrien i Finnmark og Nord-Troms. 1999 ISBN 82-7184-215-3.s 210 - 213.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Freezing Technology in the Norwegian Fish Processing Industry, 1930-1960. 1999 ISBN 87-87453-959.s 89 - 113.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms. Orkana Forlag 1998 ISBN 82-91233-29-2.s 118 - 129.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Modernizing the Fishing: Regional Fisheries Policy in Northern Norway, 1945-1970. 1998 (2) ISBN 87 87 453 85 1. ISSN 1396-6294.s 179 - 190.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Christensen, Pål. Regionale forskjeller mellom nord og vest i norske fiskerier. En kritisk kommentar til Karl Egil Johansen. Heimen - Lokal og regional historie 1998 (2). ISSN 0017-9841.s 123 - 132.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Om tro og trål, torskefilet og tørrfisk. Fiskeripolitisk drøm og virkelighet i Finnmark i etterkrigsårene. 1997.s 519 - 529.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Vekst, fall og nye muligheter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms, 1975-2015. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-286-5.s 114 - 121.
 • Johnsen, Jahn Petter; Finstad, Bjørn-Petter. Kvotemeldinga vil neppe føre til grunnleggende endringer i fiskeripolitikkens hovedlinjer. (fulltekst) Fiskeribladet 2020. ISSN 0805-5289.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Johnsen, Jahn Petter. Et ran av kysten?. Fiskeribladet 2020. ISSN 0805-5289.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Johnsen, Jahn Petter. Er en annen verden mulig? - Eller: Hvorfor lykkes ikke kystopprørene?. Digitalt faglig seminar 2020-08-19 - 2020-08-19 2020.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Indo-Norwegian Project (INP) - background and context. Workshop FisherCoast project 2020-02-10 - 2020-02-14 2020.
 • Christensen, Pål; Finstad, Bjørn-Petter. Lys i husan. Fiskeriminister Helga Pedersen. Norsk fiskerinæring 2020 (4). ISSN 0332-6292.s 164 - 174.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Klaus Sunnanå: Sosialist, statsøkonom og fiskeridirektør. Norsk fiskerinæring 2018 (11/12). ISSN 0332-6292.s 120 - 129.
 • Alm, Nils H.; Finstad, Bjørn-Petter. Nord-Troms i dag - en maritim reise. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-286-5.s 129 - 142.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Utsyn. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-286-5.s 123 - 127.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Konkurranse, krise og konsernetablering. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-286-5.s 99 - 111.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Fra håndpilling til industriell maskinpilling. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-286-5.s 49 - 69.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-286-5.s 13 - 23.
 • Finstad, Bjørn-Petter. The fish trade. Between Wehrmacht consumption and export to Germany. In a World of Total War 1939-1945 2018-06-26 - 2018-06-28 2018.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Johs. Overå - fisker, styrmann og krisebyråkrat. Norsk fiskerinæring 2018 (5). ISSN 0332-6292.s 108 - 115.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Forfall eller ny vekst? Finnmarks fiskerinæring før og etter den markedsliberale vending. Kulturdugnad Gamvik 2018 2018-07-31 - 2018-07-31 2018.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Slik fikk vi et av verdens mest bærekraftige fiskerier. (data) 2016.
 • Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg. Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. (fulltekst) 2016.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Norsk-russiske fiskerirelasjoner gjennom 300 år. Norsk fiskerinæring 2015 (9). ISSN 0332-6292.s 60 - 68.
 • Finstad, Bjørn-Petter. -En forventningskrise (av Oddvar Nygård). 2014.
 • Jentoft, Svein; Finstad, Bjørn-Petter. The fisher's constitution: Turning the table for small-scale fisheries in Norway. Workshop on Strengthening organizations and collective action in fisheries: Towards the formulation of a capacity development programme 2014-11-04 - 2014-11-06 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. De glemte fiskeristrateger. Norsk fiskerinæring 2014; Volum Årg. 54 (11/12). ISSN 0332-6292.s 28 - 31.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Nye perspektiver på Norges fiskeri- og kysthistorie. Fredagsseminar Havforskningsinstituttet i Tromsø 2014-11-14 - 2014-11-14 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Ressursforvaltning og markedsorientering - to vendepunkter i nyere norsk fiskerihistorie. Rødvinsseminar 2014-11-12 - 2014-11-12 2014.
 • Nesset, Sigmund; Finstad, Bjørn-Petter. Skulle torsken oss feile, hva hadde vi da? Bilder fra nordnorsk kysthistorie. Utstilling om nordnorsk fiskeri- og kysthistorie 2014-09-23 - 2014-11-10 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Historisk vendepunkt - fjerningen av statsstøtten. (data) FiskeribladetFiskaren 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Holm, Petter. "Conventional fishing represents no danger to the Fish stockss". The history of overfishing in Norway and the Construction of the coastal fleet as part of the overfishing problem. The 14th NAFHA Conference: Between the commons and the market. New perspectives on socio-economical, societal and cultural aspects in fishery history and coastal heritage 2014-09-24 - 2014-09-27 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Norwegischer Fischfang und Verarbeitung im Wandel der geschichte. Forum MARITIM 2014-05-28 - 2014-05-28 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Fra Trollfjordslaget til Kystaksjonen. Perspektiv på nordnorske kystopprør. Rødvinsseminar (omtale) 2014-04-28 - 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Norwegian Fishing and Sealing Traditions in Greenland. Lecture for journalist students from University of Greenland 2014-04-01 - 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Seniors perspektiv: Edgar Hovland - med lyskjegle på fortida. 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. -Fiskemilliarder til besvær (av Linda Vaeng Sæbbe). 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. -Kysten har en historie med kampvilje. (data) 2014.
 • Finstad, Bjørn-Petter. -Lang tradisjon for at kystfolk mobilserer. (fulltekst) 2014.
 • Holm, Petter; Henriksen, Edgar; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter. Fiskerettigheter og samfunnsansvar. Finnmark Dagblad 2013.
 • Finstad, Bjørn-Petter. -Historisk vendepunkt for fiskeflåten (av Arnfinn Mauren). 2013.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Sa nei til Terboven. Sjefen i Råfisklaget ville ikke bli fikseriminister. 2013.
 • Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter. Plikter til besvær. FiskeribladetFiskaren 2013.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Spiskammer for Det tredje riket. Norsk fiskerinæring under okkupasjonen. Internseminar prosjektet "Industry in Occupied Europe" 2013-12-09 - 2013-12-10 2013.
 • Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter. Et oljesmurt Nord-Norge. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Hersoug, Bjørn; Christensen, Pål; Finstad, Bjørn-Petter. Fra kriseløsning til omstridt monopol - med Råfisklaget og råfiskloven gjennom 75 år. Norsk fiskerinæring 2013. ISSN 0332-6292.s 4 - 55.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Fra frossen filet til fryst gass. Fisk og petroleum som moderniseringsprosjekter i nord. HFT 2013 - vit at jeg elsker deg 2013-05-25 - 2013.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Grytås, Gunnar. Fiskeskippere og fraktvirksomhet. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Holm, Petter. Aldri mer 18. april!. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Grytås, Gunnar; Finstad, Bjørn-Petter. Om "nazi-profitører". Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Arkivenes betydning for skriving av nordnorsk fiskerihistorie. Årsmøtet 2012, Interkommunalt arkiv i Troms 2012-04-25 - 2012-04-25 2012.
 • Henriksen, Edgar; Finstad, Bjørn-Petter; Holm, Petter. Svar til Steinar Eliassen ("Åpent spørsmål til "de beste blant oss") om leveringsplikten. Leserinnlegg i flere aviser. iTromsø 2012.
 • Henriksen, Edgar; Finstad, Bjørn-Petter; Holm, Petter. Svar til Steinar Eliassen 2. FiskeribladetFiskaren 2012.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Between Modernisation and Tradition: The Norwegian Fishing Industry, c. c. 1900-2010. Forelesning for utenlandsstudenter SAS 13 2012-10-10 - 2012.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never Again the 18th of April!" Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. XVIth World Economic History Congress 2012-07-08 - 2012-07-14 2012.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter. Om leveringsplikten til trålerne. Finnmark Dagblad 2012.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter. Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten. Lofotposten 2012.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter. Løsrevne sitater. Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten. Framtid i nord 2012.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter. Like mye forventningskrise som industrikrise. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter. Ad rapport om norsk filetindustri. Fremover 2012.
 • Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Finstad, Bjørn-Petter. Aker i nordavind. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.
 • Holm, Petter; Henriksen, Edgar; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter. Leveringsplikt og samfunnsansvar. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Henriksen, Edgar; Finstad, Bjørn-Petter; Holm, Petter. Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger. Norsk Sjømat 2012 (4). ISSN 0807-1551.s 14 - 18.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms - et glemt kapittel i fiskerihistorien. Nordnorsk Magasin 2012 (2). ISSN 0332-6004.s 12 - 14.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Spiskammers for Det tredje riket? Norsk fiskerinæring under okkupasjonen - brudd eller kontinuitet?. Norske Historiedager 2012 2012-05-05 - 2012-05-05 2012.
 • Nyyssönen, Jukka; Finstad, Bjørn-Petter. Perspektiver på nyere nordnorsk samtidshistorie. Det 27. Nordiske historikermøte 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.
 • Finstad, Bjørn-Petter. From Pomor Trade to Joint Fisheries Management – Norway and Russia c. 1850-2010. Russian - Norwegian exchange programme in Fisheries and Aquaculture 2011-09-05 - 2011.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Forelesninger Polarhistorie. Kurs i marin arktisk kompetanse 2011-01-17 - 2011.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Mytene lever! Hvordan skapes de?. Seminar 2011-05-02 - 2011.
 • Hersoug, Bjørn; Christensen, pÅl; Finstad, Bjørn-Petter. Råfiskloven - fra kriseløsning til omstridt monopol. 2011.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Late nordlendinger og driftige sunnmøringer! Mytene lever. Hvordan skapes de?”. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2011-02-28 - 2011.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Late nordlendinger og driftige sunnmøringer! Mytene lever. Hvordan skapes de?. Senioruniversitetet i Tromsø 2011-02-02 - 2011.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Historiografiske perspektiver på nyere nordnorsk samtidshistorie. Historiografiseminar 2011-09-19 - 2011.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never again 18th of April!" The Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. North Atlantic Fisheries History Association, 13th International Conference 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Norway - An Arctic Fishery Superpower?. TEAM-Fish Workshop 2011-11-07 - 2011-11-08 2011.
 • Ellingsen, May-Britt; Finstad, Bjørn-Petter; Bye, Geir. The clustering of marine biotechnology firms and entrepreneurial traditions in the High North. Presentation at Arctic Frontiers, Science , Part II, ”New” Industries in the North 2010-01-28 - 2010.
 • Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Finstad, Bjørn-Petter. Fra nettverk til klynge? Foreløpig oppsummering fra forskningsprosjektet i VRI Troms. Fokusmøte VRI Troms 2009-10-07 - 2009.
 • Ellingsen, May-Britt; Finstad, Bjørn-Petter; Bye, Geir. Status for prosjektet Fra nettverk til klynge?. Presentasjon for styret i VRI Troms og Norges forskningsråd 2009-06-09 - 2009.
 • Normann, Anne Katrine; Finstad, Bjørn-Petter; Bye, Geir. Klynger på nordnorsk vis? En diskusjon av klyngebegrepets relevans for periferiregioner. Paper presentert på Neon-konferansen (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge) i Tromsø, 26. november 2008. NEON-konferansen 2008 2008-11-26 - 2008.
 • Bye, Geir; Finstad, Bjørn-Petter. En nordnorsk bioteknologiklynge? Om VRI-prosjektet til Norut Tromsø. Presentasjon for styret ved Norut Tromsø, desember 2008 2008-12-17 - 2008.
 • Bye, Geir; Normann, Anne Katrine; Finstad, Bjørn-Petter. Marin bioteknologi - Nordområdenes gyldne mulighet. Innspill til gruppen som jobber med konkretisering av Forskningsrådets Nordområdestrategi, satsningsområde innovasjon og næringsutvikling. 2007.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Book review of: Karnøe Søndergaard, Morten: Teknologisk udvikling i dansk fiskeri 1945-2000, Esbjerg 2004. Scandinavian Economic History Review 2007; Volum 55 (3). ISSN 0358-5522.s 304 - 306.
 • Finstad, Bjørn-Petter. London-planens fiskeridel. Nordnorsk Magasin 2007 (1). ISSN 0332-6004.s 8 - 12.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Sunnanå, Klaus. Kunnskapsforlaget 2005 (9).
 • Finstad, Bjørn-Petter. Finotro. Statseid fiskeindustri i Finnmark og Nord-Troms - fra plan til avvikling. 2005 ISBN 82-91636-17-6.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Magnus Andersen. Hovedavtalens far og EF-kampens taper. 2003.s 57 - 66.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Bjarne Mørk Eidem. Fiskeriministren som stoppet fisket. 2003.s 139 - 146.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Eivind Reiten. En fiskeripolitisk parentes. 2003.s 131 - 138.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Trygve Olsen. Snurperederen som skiftet parti. 2003.s 99 - 108.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Valen, Gerd Johanne. "De kom fra nesten alle himmelstrøk". Ottar 2002; Volum 242 (4). ISSN 0030-6703.s 17 - 24.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Haaland, Anders; Schwach, Vera. "... en af Landets betydeligste Næringsveie". Fiskenettet - nettverk i fiskerihistorie. Rapport fra et fiskerihistorisk seminar ved Norges Fiskerimuseum i Bergen 2.-3. november 1998. 2000 ISBN 82-92201-00-9.s 60 - 71.
 • Finstad, Bjørn-Petter. "... en af landets betydeligste Næringsveie". 2000.s 30 - 36.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Haaland, Anders; Schwach, Vera. "...en af Landets betydeligste Næringsveie". 2000 ISBN 82-92201-00-9.s 37 - 43.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Hansen, Lars Ivar; Minde, Henry; Niemi, Einar a; Tjelmeland, Hallvard. Stat, religion, etnisitet. 1997.s 519 - 529.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Fiskerinæringen i Finnmark under okkupasjonen. 1993.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Høkker og vekker - møte med en tørrfiskvraker. 1992 ISBN 82-90700-04-0.s 72 - 79.
 • Finstad, Bjørn-Petter. Finnmark Fiskarlags arkiv på Nordkappmuseet. 1992 ISBN 82-90700-04-0.s 30 - 34.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Vedlegg: