Koordinerte helse- og omsorgstjenester til personer med omfattende og sammensatte behov

Dette er en kvalitativ, utforskende studie der vi skal undersøke hvordan tjenesteytere i kommunale helse- og omsorgstjenester erfarer sin praksis og sine rammebetingelser for å utøve koordinerte og personsentrerte tjenester for tjenestemottakere med langvarige og komplekse tjenestebehov. Studien skal gi kunnskap om forholdet mellom styring, rammebetingelser og praktisk tjenesteyting.

Prosjektet er knyttet til Senter for omsorgsforskning, nord, ledes av professor Cathrine Arntzen, og er finansiert av Norges forskningsråd i tidsperioden 2020-2024. 

Studien inngår i det nasjonale samarbeidsprosjektet «The politics of a changing institutional ecology: coordination and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape» som ledes fra Høgskulen på Vestlandet. 

Det samarbeides med prosjektet "Stormottakere av spesialisthelsetjenester – hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester bruker de?" som også inngår i det nasjonale samarbeidsprosjektet. 

English website

[Loading...]