Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning Nord

FG SOF Nord

Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord

Forskningsgruppens felt er i hovedsak voksne og eldre voksne med sammensatte og langvarige behov, nærstående, tjenesteutøvere og helse og omsorgstjenester i kommunene.  Forskningen vår bidrar med kunnskap som kan utvikle helsefaglig praksis. Forskningsgruppen bidrar aktivt inn i instituttets utdanningsprogram.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og anvender et bredt metodisk og teoretisk informert tilfang. Brukere av helse- og omsorgstjenestene er involvert i alle faser av forskningsprosessen.

Våre overordnede tematiske satsningsområder er:

  1. Helse- og omsorgstjenester i kommunene i et nordområdeperspektiv
  2. Rehabilitering og forløp som fordrer tverrfaglige og koordinerte tjenester
  3. Brukererfaringer og brukermedvirkning

Forskningsgruppeleder: Bodil H. Blix

Senter for omsorgsforskning, nord, som inngår i et nasjonalt nettverk bestående av fem senter, er samorganisert med forskningsgruppen.


Publikasjoner i cristin

Medlemmer av forskningsgruppen