Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning Nord

FG SOF Nord

Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord

Forskningsgruppens felt er i hovedsak voksne og eldre voksne med sammensatte og langvarige behov, nærstående, tjenesteutøvere og helse og omsorgstjenester i kommunene.  Forskningen skal bidra med kunnskap som kan utvikle helsefaglig praksis. Forskningsgruppen skal bidra til gode synergier mellom forskning og instituttets utdanningsprogram.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og anvender et bredt metodisk og teoretisk tilfang. Våre overordnede tematiske satsningsområder er:

  1. Helse- og omsorgstjenester i kommunene i et nordområdeperspektiv
  2. Rehabilitering og forløp som fordrer tverrfaglige og koordinerte tjenester
  3. Brukererfaringer og brukermedvirkning

Forskningen har et landsdelsperspektiv og inkluderer brukere av tjenester og deres kunnskaper i hele forskningsprosessen.

Forskningsgruppeleder: Bodil H. Blix

Senter for omsorgsforskning, nord, som inngår i et nasjonalt nettverk bestående av fem senter, er samorganisert med forskningsgruppen.


Publikasjoner i cristin

Medlemmer av forskningsgruppen


Prosjekt
Logg inn / Login