Datamigreringsprosjektet

Foto: Mostphotos

Andre ressurser

Her finner du flere ressurser som er til hjelp når du skal klassifisere og flytte data, både når du flytter personlige data til OneDrive og felles data som skal på Teams og/eller SharePoint

Kurs:

Det settes ikke opp flere kurs nå. De lokale migreringsgruppene kan evt. melde behov inn i prosjektet.

Video fra OneDrive-kurs 8. september (intranett, kun ansatte)

Sjekkliste for datamigrering er en oppsummering av de viktigste erfaringene og anbefalingene så langt. Sjekklisten oppdateres jevnlig etter hvert som vi kommer over nye problemstillinger sammen med enhetene.

Sjekklisten passer for deg som skal rydde og klassifisere informasjon på gamle disker og områder, opprette og vedlikeholde nye fellesområder på Teams/SharePoint, og for deg som skal flytte personlige data til OneDrive.

Klassifisering:

Flytting og lagring av data: