Datamigreringsprosjektet

Foto: Mostphotos

Om fellesområder

UiT legger gradvis ned alle hjemmeområder og erstatter disse med Teams/SharePoint i M365 (tidl. Office 365). Her finner du mer informasjon om hvordan dette skjer på enhetene. Informasjonen oppdateres jevnlig i prosjektperioden.

Arbeidet med rydding, klassifisering og flytting av felles informasjon (herunder planlegging og oppretting av nye fellesområder) for fakultetet/avdelingen, gjøres av en lokal arbeidsgruppe sammen med ITA etter avtale med enhetsleder (2021/1243-1).

 • De gamle fellesområdene (G:, O:, S: osv.) blir satt til read only (kun lese fra) enhetsvis fra og med 1. november 2021
 • De som berøres av endringene får beskjed om dette fra enheten i god tid før skrivetilgangen fjernes
 • Områdene er planlagt stengt i første kvartal 2023, endringer kan komme
 • Etter stenging mister enhetene muligheten til å bruke de gamle fellesområdene sine
 • Nytt fellesområde vil i de fleste tilfeller være et Teams for hvert institutt, seksjon og fakultetsadministrasjon/-ledelse
 • Ansatte vil fortsatt ha muligheten til å opprette egne Teams til prosjekter og samarbeid, som i dag

De nye fellesområdene er Teams og/eller SharePoint

De gamle filområdene stenges i tråd med Veikart 3.0 for ITA (2018/5901-11) og regjeringens IKT-strategier. UiT har oppgradert samhandlingsløsninger og kontorstøtteverktøy ved universitetet med moderne og sikker teknologi på plattformen Microsoft 365/M365 (tidligere Office 365/O365). De fleste enhetene bruker M365 aktivt til sikker og god samhandling i dag.

 • M365 er en skyløsning levert av Microsoft
 • UiT bruker produktet etter avtale med Microsoft, og det er etablert en databehandleravtale og gjennomført en rekke risiko- og sårbarhetsvurderinger (RoS) av plattformen og enkeltapplikasjoner
 • Når en applikasjon/tjeneste er vurdert av eier, ser du hva slags informasjon som kan behandles i den på uit.no/sikkerhet
 • Med de forbehold som fremkommer på siden nevnt over, kan Teams, SharePoint og OneDrive behandle informasjon klassifisert opp til og med RØD
 • De gamle lagringsløsningene som stenges, er kun godkjent for opp til og med GUL.

Ofte stilte spørsmål om fellesområder

Er det greit om jeg lager et Teams som er Public/Offentlig? Public Teams er åpne for alle ved UiT, dvs. at ALLE ved UiT kan se og redigere informasjone som er plassert der. Så nei, du bør ikke lage Public/Offentlig Teams med mindre du har veldig gode grunner for å gjøre det. Å slippe arbeidet med inn-/utmelding av medlemmer er ikke en god grunn. Vi mistenker at en del av de offentlige Teamene som ble opprettet i 2021 ble gjort ved en feil. Teamet kan endres til Private/Privat av den som eier Teamet, eller ved å kontakte ITA.

 Avgrensing

 • Informasjon som allerede er plassert i rett fagsystem, eksempelvis ePhorte, TSD, EUTRO, FS, Canvas, TOPdesk osv. omfattes ikke av prosjektet; hovedmålet er i første omgang å kunne stenge de gamle lagringsløsningene
 • Instrumentdata (fra laboratorieutstyr) som er satt opp til å skrive til de gamle lagringsløsningene håndteres i egne løp sammen med eierne av instrumentene.

Lenker til andre aktuelle ressurser finner du her.