Datamigreringsprosjektet

Foto: Mostphotos

UiT har i de senere år oppgradert samhandlingsløsningene og kontorstøtteverktøy ved UiT med moderne og sikker teknologi, Microsoft 365 (M365, tidligere kalt O365/Office 365). Samtidig stenges nå de gamle filområdene, dette i tråd med Veikart 3.0 for ITA (2018/5901-11) og regjeringens IKT-strategier. De fleste enhetene bruker M365 aktivt til sikker og god samhandling i dag.

Avdeling for IT har satt i gang et arbeid sammen med alle fakulteter og avdelinger for å flytte data fra gamle lagringsløsninger til nye områder i M365. Målet er å kunne sette de gamle løsningene til kun lesing 1. november 2021. Fullstendig stenging skjer i uke 1 2022.