Datamigreringsprosjektet

Foto: Mostphotos

Universitetets fellesområder og personlige hjemmeområder (H:) avvikles i løpet av 2022-2023. 

Avdeling for IT samarbeider med enhetene for å flytte data fra de gamle områdene til M365 OneDrive, Teams og SharePoint. UiT bruker etter dette Microsoft 365 (M365).

Oppdatert informasjon

Om H: (ansattes personlige hjemmeområder):

  • Skrivetilgang på H: ble fjernet for alle ansatte 15. desember 2022 kl. 12.00.
  • Selv om man har mistet skrivetilgang på H: området sitt, så kan man fortsatt se dataene og kopiere de over til OneDrive.
  • Alle ansatte må kopiere sine data til OneDrive og ta i bruk OneDrive som sitt primære personlig lagringsområde så snart som mulig.

Om fellesområdene:

  • Ansatte mister skrivetilgang på fellesområdene 25. januar 2023. Informasjon er sendt ut til enhetene.
  • Det anbefales at man kopierer data over i nye områder. Da har enheten en gjenopprettingsmulighet i tilfelle man oppdager at viktige data har blitt oversett.
  • Selv om man mister skrivetilgang på fellesområdet, så kan man fortsatt se dataene og kopiere de over til Teams/SharePoint.

Datamigrering i tall

I februar 2021 hadde UiT ca. 7.5 TB (terrabyte) data i sin SharePoint. I januar 2023 var tallet oppe i 94.8 TB, som er en formidabel vekst for fellesområdene i sky.

OneDrive pr. januar 2023: 256 TB, 11 av disse kom til i tidsrommet 14. des. 2022 - 5. jan. 2023, noe som viser stor flytteaktivitet hos ansatte etter at H: mistet skrivetilgang 15. desember '22.

Exchange pr. januar 2023: 40.5 TB. Vekst i e-post ved UiT skal helst avta når vi nå blir flinkere til å bruke M365 til å dele filer med hverandre, men dette må sees på over tid.

[Loading...]