Banner

Fase 2 (2023-2024)

I fase 2 er fokus på en detaljert ny struktur for legestudiet.

Fase 2 er inndelt i to deler. Først vil vi se på hvordan vi kan skape en best mulig organisering, koordinering og arbeidsdeling mellom UiT og helseforetakene, deriblant muligheter for bedre utnyttelse av pasienter, lærekrefter og pedagogiske virkemidler i den kliniske undervisningen. 

Deretter vil vi se på hvordan kan vi skape en best mulig oppbygging og organisering av emner og delemner.

Anbefalinger til endringer/tilpasninger i 1. og 2. studieår skal leveres i desember 2023 og anbefalinger for alle studieår i april 2024. Prosjektledelsen skal bearbeide anbefalingene og fremme forslag til endelig plan for programstyre og fakultetsstyre innen utgangen av 2024.

Høsten 2023 starter arbeidet i disse syv arbeidsgruppene. 

Oversikt over medlemmer i arbeidsgrupper fase II

Prosjektet vil også arbeide med å øke desentraliseringen i første omgang for 6. studieår. Likeledes vil prosjektet arbeide for å utvide antall forskerlinjestudenter, slik at andelen studenter som kan få tilbudet opprettholdes.