Banner

Fase 3 (2024)

I fase 3 er fokus på den administrative og arealmessige organiseringen av legestudiet

Fase 3 har varighet fra april-oktober 2024

Prosjektet ferdigstilles mellom oktober-desember 2024