Banner

Fase 1 (2023)

I Fase 1 er fokus kartlegging av struktur, økonomi og infrastruktur i studiet, og anbefalinger for avklaringer og struktur på videre arbeid med utredning for å etablere en studieplan tilpasset 181 studenter

Fase I består av to arbeidspakker. Basert på arbeidet i de to arbeidspakkene, vil prosjektet levere sine anbefalinger til styringsgruppen i slutten av april 2023.  

Arbeidspakke 1

Arbeidspakken har som mål å kartlegge struktur, økonomi og infrastruktur i legestudiet.

Arbeidspakken ledes og koordineres av Helle Jørgensen.

Arbeidspakke 2

Arbeidspakken har som mål å fremme anbefalinger for avklaringer og struktur på videre arbeid med utredning for å etablere en studieplan tilpasset 181 studenter

Arbeidspakke 2 ledes av Anne Husebekk og koordineres av Helle Jørgensen.

Arbeidsgruppen i arbeidspakke 2 består av Erlend Sæther, Claus Klingenberg, Haakon Lindekleiv, Truls Myrmel, Katrine Wennevold, Ingrid Petrikke Olsen og Tonje Fiskaa.