Karriere

Lengre utenlandsopphold har en positiv effekt på studenters "adaptability" og "employability". Arbeidsgivere blir i økende grad oppmerksom på dette og de vil skrive det inn i sine stillingsannonser. UiT må i økende grad gjøre dette formelt meritterende i studieprogrammene.
 
Lenke til informasjon om karriere (kommer)
 
Mens det tidligere var tilstreklig med fokus på faglig utvikling er nå selve arbeidserfaringen i et internasjonalt forsknings- og studiemiljø viktigere. Her må studieprogram og veiledere være målrettet på tilrettelegging for gode og relevante utvekslingsmiljø, trainee-plasser og emner.
 
Internasjonale mobilitetsopphold fremmer både dine personige kvalifikasjoner, ditt fagmiljø og dine arbeidsgivere.