Land og regioner

UiT Norges arktiske universitet har kontakter og samarbeid i alle verdensdeler - bådde for forskning og utdanning.
 
Dette er grunnlagt på UiTs gjennomgående strategier om kunnskapsbygging i samarbeid med internasjonale partnere og økt mobilitet.
Hvilke land og hvilke institusjoner UiT samarbeider med bestemmes i hovedsak av faglige vurderinger. Det settes også fokus på institusjons-samarbeid mer enn samarbeid mellom enkelt-forskere; dette sikrer mer langvarige samarbeid med gjensidig kunnskapsbygging.
 
Nedenfor er det informasjon om samarbeid og fokus i ulike geografiske regioner.
I Europa er EU sine program Horizon 2020 og Erasmus+ sentrale både for UiT og i norsk forskingsstrategi.
I Europa er EU sine program Horizon 2020 og Erasmus+ sentrale både for UiT og i norsk forskingsstrategi.
 
Begge programma har eit fokus på å styrka det Europeiske kunnskapsområdet.
UiT-nettside om Horizon 2020
 
UiT-nettsider om Erasmus+ for studenter
USA og Kanada er blant våre viktigste samarbeidsland utenfor Europa.
 
Her har vi samarbeid om forskings- og utdanningsprosjekt og mobilitet.
Lenke: Peder Sather Center for Advanced Study - Berkeley
Samarbeid med institusjoner i Russland Kina og India - Institusjonskontakt for utdanningssamarbeid: Hege K. Widnes.