Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi (AHR)

Instituttet samlar fire profilerte, tradisjonsrike og beslekta fag under same tak: arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi. 

Arkeologien tar for seg eit langt tidsperspektiv frå menneska blei til, til nyere tid. Her studerer vi forhistoriske og historiske samfunn ut frå dei materielle spora samfunna har etterlatt. Det kan vere reiskapar og andre gjenstandar, men også graver, spor etter bustader, fangstanlegg eller religiøse anlegg, alle materielle spor som kan brukast til å tolke livet i fortida.

Innanfor historiefaget er målet å gje kompetanse i allmenn norsk og internasjonal historie, og samstundes setje nordområda inn i eit historisk perspektiv, både det fleirkulturelle og fleiretniske nord, så vel som nordiske og norsk-russiske relasjonar.

Religionsvitskapen arbeider med religiøse tradisjonar både lokalt og globalt, samstundes som den gjev ei systematisk og komparativ behandling av fenomenet religion som ein viktig del av samfunn og kultur.

Teologifaget tar utgangspunkt i éin religion, kristendommen, og studerer dei viktigaste skriftene, historisk utvikling og det sentrale trus- og tankeinnhaldet der. Faget tar både for seg kristendommens eigenart som religion, og relevansen den har i samtida.

Ansatte ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi:


Institutt-for-historie-og-religionsvitenskap-IHR-
Siste nyheter

Niemi+kvadratisk.jpg
Om frykten for kvenene i historien

Professor emeritus ved UiT, Einar Niemi, fylte puben Barila i Alta til randen sist uke. Gjennom to timer trollbandt han sitt publikum med kvenenes historie. 


Les nyhetssaken

ThorvaldStoltenberg_Barentsregionen.jpg
Storpolitikken bestemte skjebnene

Norske myndigheter hadde bare ei hånd på rattet da Øst-Finnmark ble frigjort høsten 1944. Vestmaktene og Sovjetunionen bestemte det meste da russerne kom de allierte til unnsetning. Russerne kunne ha blitt stående i Finnmark hadde det ikke vært for avtalene som var inngått om å knekke nazi-Tyskland.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]