Velkommen til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Instituttet samler fire profilerte, tradisjonsrike og beslektede fag under samme tak: arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. 

Arkeologien tar for seg et langt tidsperspektiv fra menneskets tilblivelse til nyere tid. Her studerer vi forhistoriske og historiske samfunn ut fra de materielle spor samfunnene har etterlatt. Det kan være redskaper og andre gjenstander, men også graver, spor etter boliger, fangstanlegg eller religiøse anlegg, alle materielle spor som kan brukes til å tolke livet i fortida.

Innenfor historiefaget er målet å gi kompetanse i allmenn norsk og internasjonal historie og samtidig sette nordområdene inn i et historisk perspektiv, både det flerkulturelle og fleretniske nord, så vel som nordiske og norsk-russiske relasjoner.

Religionsvitenskapen arbeider med religiøse tradisjoner både lokalt og globalt, samtidig som den gir en systematisk og komparativ behandling av fenomenet religion som en viktig del av samfunn og kultur.

Teologifaget tar utgangspunkt i én religion, kristendommen, og studerer dens viktigste skrifter, historiske utvikling og dens sentrale tros- og tankeinnhold. Faget tar både for seg kristendommens egenart som religion og dens relevans i samtiden.

Ansatte ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi:


Institutt-for-historie-og-religionsvitenskap-IHR-
Siste nyheter

INSTLEDERE.jpg
Fire ledere for fire år Den ene har hatt jobben før, den andre har samme jobb i dag. Den tredje kommer fra Universitetet i Oslo og den fjerde har hatt en lang karriere i Forsvaret. Alle blir de nå instituttledere i fire år.
Les nyhetssaken

ekspedisjon .jpg
HSL-ekspedisjon flytter til UB Mandag 27. november blir HSL-ekspedisjonen en del av den nye ekspedisjonstjenesten ved UB.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content