Om oss – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Om oss – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

AHR har totalt 70 tilsette. Instituttet har 25 fast vitskapleg tilsette, 17 stipendiatar og 1 postdoktor. I tillegg kjem instituttleiar, fire administrativt tilsette og mellombels tilsette i forskings- og undervisingsstillingar. 

Instituttet driv forsking, undervising og formidling innanfor fagområda arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi.

Instituttstyret ved AHR 
Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i arkeologi
Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i historie
Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i religionsvitskap og teologi

Registreringssentralen for historiske data (RHD) er eit nasjonalt senter som også er ein del av instituttet. RHD har 11 administrativt tilsette. Dei fleste av dei er tilsette ved RHD's avdeling i Målselv. Les meir om RHD her.
RHD har si eiga faglege leiing og administrasjon:
Professor og fagleg leiar: Hilde Leikny Sommerseth
Overingeniør: Trygve Andersen
Postadresse:
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi (AHR)
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse:
UiT
Breiviklia, hele nordfløya (H-fløya), 3. etasje i sørfløya (N-fløya) og L-fløya. Administrasjon 2. etasje i H-fløya.
9019 Tromsø
[Loading...]

Møter og møtereferater

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Forskningsstrategi for AHR 2019–2022 27.02.2020
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020