Om oss – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Om oss – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

AHR har totalt rundt 75 tilsette. Instituttet har 29 fast vitskapleg tilsette, 17 stipendiatar og 5 postdoktorar. I tillegg kjem instituttleiar, fire administrativt tilsette og mellombels tilsette i forskings- og undervisingsstillingar. 

Instituttet driv forsking, undervising og formidling innanfor fagområda arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi.

Instituttstyret ved AHR 
Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i arkeologi
Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i historie
Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i religionsvitskap og teologi

Registreringssentralen for historiske data (RHD) er eit nasjonalt senter som også er ein del av instituttet. RHD har 8 administrativt tilsette. Dei fleste av dei er tilsette ved RHD's avdeling i Målselv. Les meir om RHD her.
RHD har si eiga faglege leiing og administrasjon:
Professor og fagleg leiar: Hilde Leikny Sommerseth
Overingeniør: Trygve Andersen
Postadresse:
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi (AHR)
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse:
UiT
Breiviklia, hele nordfløya (H-fløya), 3. etasje i sørfløya (N-fløya) og L-fløya. Administrasjon 2. etasje i H-fløya.
9019 Tromsø

Epost:
Felles epost for studieadministrative henvendelser: studie-hsl-ahr@hjelp.uit.no
[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Forskningsstrategi for AHR 2019–2022 27.02.2020